Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Nyheter

Webinar: Kyrkjefagsamling 2021

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Kyrkjerådet og KA til fagdag for sakshandsamarar på alle nivå i forvaltinga av kyrkjebygg og gravplassar.

Publisert: 24. mars 2021 | Endret: 12. april 2021

Oversikt over Abborhøgda om det omsluttende kulturlandskapet
Nyheter

Ut på tur – i kulturmiljø!

Hjemmekontorene breier seg utover kjøkken- og spisebord, barn og dyr går i beina på oss, og med reiserestriksjoner er det ikke bare enkelt å finne på noe gøy. Heldigvis bor vi i et land som byr på flotte turmuligheter, hvor vi har lov til å bevege oss fritt de aller fleste steder – til lands, til fjells, langs kysten og i byen. Da er det godt at vinterferien straks står for døren, også i koronaens tid.

Publisert: 23. februar 2021 | Endret: 12. mars 2021

Bilde av den hvite trevillaen Villa Dammen
Nyheter

SINTEF-rapport

SINTEFs rapport “Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede” er utarbeidet under prosjektet “Kartlegging av gjennomførte klimaberegninger på eksisterende bygg” som ble igangsatt av Riksantikvaren i oktober 2019.

Publisert: 2. desember 2020 | Endret: 3. desember 2020

Trondenes kirke
Nyheter

Tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre.

Publisert: 2. november 2020 | Endret: 11. november 2020

Nyheter

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer i all hovedsak at budsjettet for kulturmiljøfeltet videreføres neste år.

Publisert: 12. oktober 2020 | Endret: 11. november 2020

Nyheter

Opning av ny historisk vandrerute

Dei første føtene trakka på stien for 9000 år sidan. No blir «Driftavegen gjennom Viglesdalen» den aller første historiske vandreruta i Rogaland. Historiske vandreruter er turruter som går langs gamle stiar eller vegfar.

Publisert: 16. september 2020 | Endret: 4. mai 2021

Ruinene av Mariakirken i Oslo
Nyheter

Middelalderparken blir ny

En utendørs utstilling gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli. Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR samarbeider om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

Publisert: 11. september 2020 | Endret: 12. september 2020

Nyheter

Fredningsmarkering i Narvikfjellene

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og riksantikvar Hanna Geiran deltok i dag på markeringa av fredinga av krigshistoriske landskap i Narvikfjellene.

Publisert: 10. september 2020 | Endret: 11. september 2020

Nyheter

Årsrapport for 2019

I 2019 har det vore store endringar i kulturminneforvaltninga. Oppgåver er overført til fylkeskommunane, og Riksantikvaren skal i større grad vere ein pådrivar for kunnskapsutvikling og ny kulturminnepolitikk.

Publisert: 2. september 2020 | Endret: 11. september 2020

Publisert: 21. april 2020