Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Nyheter

Røros – 40 år som verdsarvstad

I over tre hundre år (1644-1977) var det gruvedrift på Røros. Berre tre år etter at drifta tok slutt vart byen innskriven på lista over verda si viktigaste kultur- og naturarv. I år feirer Røros 40 år på UNESCO si verdsarvliste.

Publisert: 27. august 2020

Kronprins Haakon foran DNT-skilt
Nyheter

Kronprinsen går Flyktningeruta

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon går deler av Flyktningeruta 26.-28. august. Målet med turen er å levendegjøre frigjøringshistorien gjennom vandring på den historiske ruten.

Publisert: 26. august 2020

Nyheter

Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Porsanger

De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut prisen til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark.

Publisert: 18. august 2020

Nyheter

Prosjekt for tilsyn av kirkebygg

Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige ansatte (KA) har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et EØS-finansiert prosjekt med formål å utvikle rutine for utvendig tilsyn av kirkebygg. Nå er prosjektet i gang.

Publisert: 12. august 2020

Turgåere som går tur fra Hallingskeid til Osa
Nyheter

Åpning av nye historiske vandreruter

Historiske vandreruter er turruter som går langs gamle stier eller veifar. I august og september åpner to nye ruter: Hallingskeidvegen fra Osa til Hallingskeid, og Driftavegen gjennom Viglesdalen fra Nes til Nilsebu.

Publisert: 7. august 2020

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tok første spadestikk på Gjellestad (arkeologisk utgraving)
Nyheter

Første spadestikk på Gjellestad

No startar utgravinga av Gjellestadskipet. Restane av dette vikingskipet blei funne i 2018 på garden Jellestad ved Halden. Bevaringsforholda for skipet er ekstremt dårlege, og det hastar med å få dokumentert funnet før det blir heilt øydelagt.

Publisert: 26. juni 2020

Nyheter

Verneverdige kulturminner – tilstand, endringer og tap

Gjennom overvåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» innhenter Riksantikvaren mer kunnskap om utviklingen av tilstand, endringer og tap for verneverdige kulturminner. Tapene avtar, men sjøhus og naust er fortsatt utsatt.

Publisert: 23. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Stortingsmelding vedtatt

Stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold er behandlet i Stortinget. Den ble debattert mandag 15. og votert 16. juni. Meldingen ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 19. juni 2020 | Endret: 24. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Ny stortingsmelding

Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa la fram på fredag.

Publisert: 20. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Publisert: 21. april 2020