Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Forside stortingsmelding
Nyheter

Stortingsmelding vedtatt

Stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold er behandlet i Stortinget. Den ble debattert mandag 15. og votert 16. juni. Meldingen ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 19. juni 2020 | Endret: 24. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Ny stortingsmelding

Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa la fram på fredag.

Publisert: 20. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Nyheter

Til alle som har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren i 2020

Midlene fra Riksantikvarens tilskuddsordninger kommer over statsbudsjettet (Klima- og miljødepartementet). Departementet har nå gitt gode og tydelige retningslinjer for tilskudd utbetalt i 2020.

Publisert: 7. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Skrivergården på Nes i Herefoss
Nyheter

Nye kommuner får tilskudd til kulturminneplan

I år får 31 kommuner tilskudd fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. En kulturminneplan er en plan for forvaltning av viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Fra Riksantikvarens arkiv. oppriss av korbuen i Hove kirke
Nyheter

Riksantikvarens lokaler er stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er Riksantikvarens kontorlokaler og publikumsområder stengt. Telefonen på sentralbordet er betjent 10-14 på hverdager.

Publisert: 20. mars 2020 | Endret: 23. mars 2020

Nyheter

Kjenn ditt hus

Er du heime og strevar du med å få tida til å gå? Då kan du kanskje nytte anledninga til å bli betre kjend med huset ditt! Vi har fleire artiklar om ulike konstruksjonstypar for hus. Her kan du lese om nokre av dei.

Publisert: 19. mars 2020 | Endret: 1. april 2020

Banner kulturarvkonferansen 2020
Nyheter

Kulturarvkonferansen 2020 avlyst

Basert på utviklingen i spredningen av koronaviruset, avlyses årets kulturarvkonferanse i Oslo, den 13. og 14. mars.

Publisert: 10. mars 2020 | Endret: 11. mars 2020

Publisert: 21. april 2020