Siste nytt

Forvaltningsnytt

bildet viser Tanum kirke, Brunlanes, er en av de 159 middelalderkirkene i stein i Norge. Foto fra Kirkebyggdatabasen: Torild Granhaug
Forvaltningsnytt

To tilskuddsordninger for kirker

Nå kan alle eiere av steinkirker fra middelalderen søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av sine kirker. I tillegg kan eiere søke om tilskudd til klimasikring av utvalgte kirker.

Publisert: 24. oktober 2019 | Endret: 16. desember 2019

Baklandet skydsstation. Foto: Siv Nytrøen Leden
Forvaltningsnytt

Bærekraft og kulturminnevern

Hus som allerede er bygget bør normalt ikke rives og erstattes med nybygg, selv om nybyggene er mer energieffektive. Nå er det kommet en ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Publisert: 17. september 2019 | Endret: 16. desember 2019

Publisert: 16. desember 2019