Siste nytt

Forvaltningsnytt

Havet gnager seg stadig nærmere den fredete taubanestasjonen i Hiorthamn på Svalbard. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Forvaltningsnytt

To nye utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer.

Det er nå lagt ut to utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer. Henholdsvis fra JPI Kulturarv  – Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies– CHIP med frist den 22.09.2020, og fra Forskningsrådet – Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – 30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge med frist 02.09.2020.

Publisert: 6. april 2020

Forvaltningsnytt

Adapt Northern Heritage-konferansen blir digital

Konferansen var planlagt avholdt i Edinburgh den 5.-6. mai. Den blir ikke avlyst, men endres til å bli et hel-digitalt og gratis arrangement som er åpent for alle.

Alle som allerede har meldt seg, på bes om å melde seg på på nytt for delta på det digitale arrangementet.

Publisert: 2. april 2020 | Endret: 6. april 2020

Forvaltningsnytt

Ny bok om arkeologiske undersøkelser i vassdrag

Boka Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge er andre bind i Riksantikvarens publikasjon om arkeologiske kulturminner i og ved vassdrag. Det er vassdrag i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, samt Nordmøre og Romsdal i Møre og Romsdal som blir presentert. Ph.d. Lisbeth Skogstrand har vært hovedforfatter av boka.

Publisert: 12. mars 2020 | Endret: 16. mars 2020

bildet viser Tanum kirke, Brunlanes, er en av de 159 middelalderkirkene i stein i Norge. Foto fra Kirkebyggdatabasen: Torild Granhaug
Forvaltningsnytt

To tilskuddsordninger for kirker

Nå kan alle eiere av steinkirker fra middelalderen søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av sine kirker. I tillegg kan eiere søke om tilskudd til klimasikring av utvalgte kirker.

Publisert: 24. oktober 2019 | Endret: 16. desember 2019

Baklandet skydsstation. Foto: Siv Nytrøen Leden
Forvaltningsnytt

Bærekraft og kulturminnevern

Hus som allerede er bygget bør normalt ikke rives og erstattes med nybygg, selv om nybyggene er mer energieffektive. Nå er det kommet en ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Publisert: 17. september 2019 | Endret: 16. desember 2019

Publisert: 16. desember 2019