Siste nytt

Forvaltningsnytt

Snartemosverden
Forvaltningsnytt

Kommunedelplan godkjent i Hægebostad i Agder

Det blir dessuten arkeologisk registrering av funn fra folkevandringstiden i tre monumentale gravhauger på Øvre Snartemo, med stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.

Publisert: 12. april 2021

Fra Bykle kommune
Forvaltningsnytt

Innsigelse tatt til følge i Agder

To foreslåtte hytteområder på Hovden er ikke godkjent på grunn av hensynet til spor fra jernproduksjon i vikingtiden og middelalderen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar til følge en innsigelse som daværende Aust-Agder fylkeskommune reiste mot kommuneplanen for Bykle i 2018.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 19. april 2021

Holla kirkeruin
Forvaltningsnytt

Konserveringen av Holla kirkeruin

Murmester Gulliksen har sluttført konserveringen av Holla kirkeruin. Et møysommelig arbeid som har krevd interesse for å bevare, lidenskap for faget og en solid dose tålmodighet. Les artikkelen fra Murmesteren her.

Publisert: 15. januar 2021 | Endret: 6. april 2021

Forvaltningsnytt

Ny veileder: Konsekvensutredninger av klima og miljø

Miljødirektoratet lanserer en ny digital veileder, der formålet er å sikre at det tas hensyn til klima og miljø når en plan eller et tiltak er under planlegging.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 6. april 2021

Forvaltningsnytt

Revidert utgave av Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer.

Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer, kommer nå i ny og oppdatert tredje utgave.  Den fanger opp rettsutviklingen de siste 15 årene siden forrige utgave, og beskriver nyere rettspraksis og forvaltningspraksis. Boken er også utvidet med noe mer fagstoff og eksempler.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 11. desember 2020

Henningsvær under Lofotfisket i 2020
Forvaltningsnytt

Fredningsforslag for Henningsvær lagt ut på høring

Deler av Henningsvær er foreslått fredet fordi kyst- og fiskerihistorien man kan oppleve her er av nasjonal betydning. Nå er forslaget til kulturmiljøfredning av Henningsvær lagt ut på høring, og fristen for å sende innspill er 7. januar 2021.

Publisert: 30. september 2020 | Endret: 11. desember 2020

Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen/VG/NTB scanpix
Forvaltningsnytt

Redning ved materielle skader etter krisehendelse

Ved en krisehendelse (for eksempel brann, flom eller ras) rykker norsk redningstjeneste ut. Politi og brannvesen er de første på stedet, og de samarbeider for å begrense skadene i den første fasen av hendelsen.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 11. desember 2020

Havet gnager seg stadig nærmere den fredete taubanestasjonen i Hiorthamn på Svalbard. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Forvaltningsnytt

To nye utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer.

Det er nå lagt ut to utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer. Henholdsvis fra JPI Kulturarv  – Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies– CHIP med frist den 22.09.2020, og fra Forskningsrådet – Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – 30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge med frist 02.09.2020.

Publisert: 6. april 2020 | Endret: 11. desember 2020

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 25. juni 2020