Siste nytt

Forvaltningsnytt

Forvaltningsnytt

Revidert håndbok for konsekvensutredninger

Håndboka viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak. Håndboka (M-1941) er laget i samarbeid mellom Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Publisert: 11. september 2023

Forvaltningsnytt

Midler til kulturarv­samarbeid med slovakiske aktører

Nå er det åpnet for søknader til samarbeid mellom norske og slovakiske kulturarvsaktører i perioden fram til 31. mars 2024. Utveksling, workshops og studieturer er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. Potten er på ca. 260 000 kr og maksimalt støttebeløp er på ca. 73 000 kr.

Publisert: 21. desember 2022 | Endret: 4. januar 2023

Forvaltningsnytt

Klage på dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven har ført fram

Sommeren 2021 ble det gjort en endring i § 19-2 i plan- og bygningsloven, om dispensasjon fra plan. Det foreligger nå en avgjørelse i en klagesak om riving av et sjøhus, som er behandlet i henhold til den endrete ordlyden i paragrafen.

Publisert: 23. mai 2022 | Endret: 4. januar 2023

Forvaltningsnytt

Digisak brukerforum 17. og 18. november

Den 17. november (12.00-15.00) og 18. november (09.00-11.00) arrangerer vi Digisak brukerforum for forvaltningen. Brukerforumene holdes i Teams.

Publisert: 21. oktober 2021 | Endret: 22. oktober 2021

Snartemosverden
Forvaltningsnytt

Kommunedelplan godkjent i Hægebostad i Agder

Det blir dessuten arkeologisk registrering av funn fra folkevandringstiden i tre monumentale gravhauger på Øvre Snartemo, med stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Fra Bykle kommune
Forvaltningsnytt

Innsigelse tatt til følge i Agder

To foreslåtte hytteområder på Hovden er ikke godkjent på grunn av hensynet til spor fra jernproduksjon i vikingtiden og middelalderen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar til følge en innsigelse som daværende Aust-Agder fylkeskommune reiste mot kommuneplanen for Bykle i 2018.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 19. april 2021

Ruinen har blitt satt i stand.
Forvaltningsnytt

Konserveringen av Holla kirkeruin

Murmester Gulliksen har sluttført konserveringen av Holla kirkeruin. Et møysommelig arbeid som har krevd interesse for å bevare, lidenskap for faget og en solid dose tålmodighet. Les artikkelen fra Murmesteren her.

Publisert: 15. januar 2021 | Endret: 6. april 2021

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 25. juni 2020