Siste nytt

Forvaltningsnytt

Forvaltningsnytt

Digisak brukerforum 17. og 18. november

Den 17. november (12.00-15.00) og 18. november (09.00-11.00) arrangerer vi Digisak brukerforum for forvaltningen. Brukerforumene holdes i Teams.

Publisert: 21. oktober 2021 | Endret: 22. oktober 2021

Snartemosverden
Forvaltningsnytt

Kommunedelplan godkjent i Hægebostad i Agder

Det blir dessuten arkeologisk registrering av funn fra folkevandringstiden i tre monumentale gravhauger på Øvre Snartemo, med stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Fra Bykle kommune
Forvaltningsnytt

Innsigelse tatt til følge i Agder

To foreslåtte hytteområder på Hovden er ikke godkjent på grunn av hensynet til spor fra jernproduksjon i vikingtiden og middelalderen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar til følge en innsigelse som daværende Aust-Agder fylkeskommune reiste mot kommuneplanen for Bykle i 2018.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 19. april 2021

Holla kirkeruin
Forvaltningsnytt

Konserveringen av Holla kirkeruin

Murmester Gulliksen har sluttført konserveringen av Holla kirkeruin. Et møysommelig arbeid som har krevd interesse for å bevare, lidenskap for faget og en solid dose tålmodighet. Les artikkelen fra Murmesteren her.

Publisert: 15. januar 2021 | Endret: 6. april 2021

Forvaltningsnytt

Ny veileder: Konsekvensutredninger av klima og miljø

Miljødirektoratet lanserer en ny digital veileder, der formålet er å sikre at det tas hensyn til klima og miljø når en plan eller et tiltak er under planlegging.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 6. april 2021

Forvaltningsnytt

Revidert utgave av Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer.

Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer, kommer nå i ny og oppdatert tredje utgave.  Den fanger opp rettsutviklingen de siste 15 årene siden forrige utgave, og beskriver nyere rettspraksis og forvaltningspraksis. Boken er også utvidet med noe mer fagstoff og eksempler.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 11. desember 2020

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 25. juni 2020