Siste nytt

Forvaltningsnytt

Forvaltningsnytt

Revidert utgave av Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer.

Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer, kommer nå i ny og oppdatert tredje utgave.  Den fanger opp rettsutviklingen de siste 15 årene siden forrige utgave, og beskriver nyere rettspraksis og forvaltningspraksis. Boken er også utvidet med noe mer fagstoff og eksempler.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 11. desember 2020

Ringnes gård i Krødsherad
Forvaltningsnytt

Håndverk i fokus – møt vår nye kollega

Seniorrådgiver Glenn Terje Løken har bakgrunn som tømrer og byggmester. Hos Riksantikvaren jobber han med bygningsvern og særlig med eldre bygninger. Han bidrar gjerne på kurs og læringsinstitusjoner der nye håndverkere får utdanning. Se video her.

Publisert: 27. oktober 2020 | Endret: 5. oktober 2021

Henningsvær under Lofotfisket i 2020
Forvaltningsnytt

Fredningsforslag for Henningsvær lagt ut på høring

Deler av Henningsvær er foreslått fredet fordi kyst- og fiskerihistorien man kan oppleve her er av nasjonal betydning. Nå er forslaget til kulturmiljøfredning av Henningsvær lagt ut på høring, og fristen for å sende innspill er 7. januar 2021.

Publisert: 30. september 2020 | Endret: 5. oktober 2021

Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen/VG/NTB scanpix
Forvaltningsnytt

Redning ved materielle skader etter krisehendelse

Ved en krisehendelse (for eksempel brann, flom eller ras) rykker norsk redningstjeneste ut. Politi og brannvesen er de første på stedet, og de samarbeider for å begrense skadene i den første fasen av hendelsen.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 5. oktober 2021

Havet gnager seg stadig nærmere den fredete taubanestasjonen i Hiorthamn på Svalbard. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Forvaltningsnytt

To nye utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer.

Det er nå lagt ut to utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer. Henholdsvis fra JPI Kulturarv  – Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies– CHIP med frist den 22.09.2020, og fra Forskningsrådet – Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – 30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge med frist 02.09.2020.

Publisert: 6. april 2020 | Endret: 5. oktober 2021

Forvaltningsnytt

Adapt Northern Heritage-konferansen blir digital

Konferansen var planlagt avholdt i Edinburgh den 5.-6. mai. Den blir ikke avlyst, men endres til å bli et hel-digitalt og gratis arrangement som er åpent for alle.

Alle som allerede har meldt seg, på bes om å melde seg på på nytt for delta på det digitale arrangementet.

Publisert: 2. april 2020 | Endret: 6. april 2020

Forvaltningsnytt

Ny bok om arkeologiske undersøkelser i vassdrag

Boka «Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge» er andre bind i Riksantikvarens publikasjon om arkeologiske kulturminner i og ved vassdrag. Det er vassdrag i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, samt Nordmøre og Romsdal i Møre og Romsdal som blir presentert. Ph.d. Lisbeth Skogstrand har vært hovedforfatter av boka.

Publisert: 12. mars 2020 | Endret: 22. mars 2022

bildet viser Tanum kirke, Brunlanes, er en av de 159 middelalderkirkene i stein i Norge. Foto fra Kirkebyggdatabasen: Torild Granhaug
Forvaltningsnytt

To tilskuddsordninger for kirker

Nå kan alle eiere av steinkirker fra middelalderen søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av sine kirker. I tillegg kan eiere søke om tilskudd til klimasikring av utvalgte kirker.

Publisert: 24. oktober 2019 | Endret: 16. desember 2019

Baklandet skydsstation. Foto: Siv Nytrøen Leden
Forvaltningsnytt

Bærekraft og kulturminnevern

Hus som allerede er bygget bør normalt ikke rives og erstattes med nybygg, selv om nybyggene er mer energieffektive. Nå er det kommet en ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Publisert: 17. september 2019 | Endret: 16. desember 2019

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 25. juni 2020