Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Høringsforslag – Revisjon knyttet til NB!-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Viken på høring. Høringsfrist er 11. september 2020. Forslaget er sendt på høring til Viken fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 22. juni 2020

Hå gamle prestegård med strandgravfeltet til høyre. Bak i bildet skimtes Obrestad fyr.
Høringer og kunngjøringer

Høringsutkast – Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Rogaland

Riksantikvaren har sendt forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland på høring. Høringsfrist er 15. september 2020.

Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Rogaland. Det er kommunenes og andre myndigheters arealplanlegging og forvaltning saken vil ha direkte betydning for. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 13. mai 2020 | Endret: 14. mai 2020

Utsnitt av lanskapsbilde av Narvikfjellene i solnedgang
Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene

Forslag til vedtak om fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er sendt til høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder omfang og formål med fredningen av kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940. Høringsfrist er 16. mars 2020.

Publisert: 3. februar 2020 | Endret: 14. mai 2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 22. juni 2020