Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Bildet viser tunet med hage og uthuset og bolighuset. begge oppførst i rødt treverk med hvite karmer og detaljer.
Høringer og kunngjøringer

Høring: Oppstart av fredningsak for Vollgata 26

Fredning av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 7. mars 2023.

Publisert: 3. februar 2023

Høringer og kunngjøringer

Frednings­forslag av Akkasaari/­Kjerring­holmen

Akkasaari/Kjerringholmen foreslås fredet som gravholme etter skogfinsk tradisjon. Frist for tilbakemeldinger på fredningsforslaget er 7. mars 2023.

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 24. januar 2023

Fredningsforslag for Trosterudstien 1
Høringer og kunngjøringer

Fredningsforslag for Trosterudstien 1 i Oslo

Fredningsforslag for Trosterudstien 1 er på høring med frist 12. desember 2022. Boligen Wenche og Jens Selmer tegnet til seg selv i 1963 er et arkitektonisk høydepunkt i norsk etterkrigsarkitektur.   

Publisert: 1. november 2022 | Endret: 5. desember 2022

Bevaringsstrategi på høring
Høringer og kunngjøringer

Overordnet bevaringsstrategi på høring

Nå kan du si din mening om Riksantikvarens forslag til en overordnet bevaringsstrategi for kulturmiljø i Norge. Strategien er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Publisert: 24. oktober 2022 | Endret: 26. oktober 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: fredningsforslag av Sveins gate 15 i Larvik

Sachnowitz hus, Sveins gate 15 i Larvik, er et viktig kulturminne i norsk og europeisk historie. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til fredning. Høringsfrist er 31. oktober.

Publisert: 20. september 2022 | Endret: 11. november 2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022