Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Avslutter fredningssak for Selmers hus
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag for Trosterudstien 1 i Oslo

Fredningsforslag for Trosterudstien 1 er på høring med frist 12. desember 2022. Boligen Wenche og Jens Selmer tegnet til seg selv i 1963 er et arkitektonisk høydepunkt i norsk etterkrigsarkitektur.   

Publisert: 1. november 2022 | Endret: 17. mars 2023

Bevaringsstrategi på høring
Høringer og kunngjøringer

Overordnet bevaringsstrategi på høring

Nå kan du si din mening om Riksantikvarens forslag til en overordnet bevaringsstrategi for kulturmiljø i Norge. Strategien er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Publisert: 24. oktober 2022 | Endret: 26. oktober 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: fredningsforslag av Sveins gate 15 i Larvik

Sachnowitz hus, Sveins gate 15 i Larvik, er et viktig kulturminne i norsk og europeisk historie. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til fredning. Høringsfrist er 31. oktober.

Publisert: 20. september 2022 | Endret: 11. november 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Akkasaari / Kjerringholmen

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 27. juli 2022.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 14. oktober 2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022