Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Akkasaari / Kjerringholmen

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 27. juli 2022.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 14. oktober 2022

Fredningsforslag for Trosterudstien 1
Høringer og kunngjøringer

Varsler oppstart av fredning for Trosterudstien 1, Oslo

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Huset er tegnet av en av våre mest kjente kvinnelige arkitekter Wenche Selmer, i samarbeid med hennes ektemann Jens Selmer.

Publisert: 21. mai 2022 | Endret: 7. juni 2022

Ungdommer som arbeider på jekta Pauline i solskinn og rolig sjø
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Frivillighetsstrategien på høring

Riksantikvaren sender ny Frivillighetsstrategi på høring. –Det frivillige engasjementet er uvurderlig for kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Nå ser vi frem til å få innspill på det nye strategiutkastet.

Publisert: 10. mai 2022 | Endret: 14. oktober 2022

Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringssvar til EU – direktiver under renoveringsbølgen/ EU green deal

Riksantikvaren gir innspill til høringer som gjelder lovendringer både i Norge og EU. Under programmet den grønne given og renoveringsbølgen, vil det komme mange høringer relevant for kulturmiljøfeltet. Et direktiv som gjelder bruk av fornybar energi er nå ute på høring, dette har Riksantikvaren gitt sitt innspill til.

 

 

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 7. desember 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Odals værk

Odals værk ligger i Sør-Odal kommune i Innlandet fylket, ikke langt fra Glomma. Hovedbygningen og sidebygningen på verket ble fredet i 1941. Når fredes flere bygninger og grønne områder, deler av skogen, innmarka, utmarka og innsjøen for å bevare helheten i anlegget.

Fristen for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 20. februar 2022.

Publisert: 7. januar 2022 | Endret: 14. juni 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie

Forslag om endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie er sendt på høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder presisering av omfang, formål og begrunnelse for fredningen av de enkelte objekter, endring av fredningen for noen objekter og forslag om oppheving av et fredet byggverk og forslag om fredning av fire nye objekter. Frist for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 14. november 2022

Picture of the Vega houses.
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Riksantikvarens klimastrategi

Riksantikvaren har sendt ut et forslag til klimastrategi for 2021-2030 på en begrenset høring til fylkeskommunene, Sametinget, Miljødirektoratet, Sysselmesteren på Svalbard, byantikvarene, forvaltningsmuseene, NIKU, Fortidsminneforeningen, Norsk kulturarv og Kulturminnefondet. Fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. juni 2021.

Publisert: 22. mars 2021 | Endret: 14. oktober 2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022