Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høringsforslag: Revisjon knyttet til NB!-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Viken på høring. Høringsfrist er 11. september 2020. Forslaget er sendt på høring til Viken fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 22. juni 2020 | Endret: 14. september 2020

Utsnitt av lanskapsbilde av Narvikfjellene i solnedgang
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høring: Fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene

Forslag til vedtak om fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er sendt til høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder omfang og formål med fredningen av kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940. Høringsfrist er 16. mars 2020.

Publisert: 3. februar 2020 | Endret: 12. august 2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022