Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Utsnitt av lanskapsbilde av Narvikfjellene i solnedgang
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høring: Fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene

Forslag til vedtak om fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er sendt til høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder omfang og formål med fredningen av kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940. Høringsfrist er 16. mars 2020.

Publisert: 3. februar 2020 | Endret: 12. august 2020

1 3 4 5

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022