Siste nytt

Kronikker

Kronikk

Trygge havner for frivilligheten

Fartøyvernet er et kulturminnefelt med sterk frivillighet. I denne kronikken skriv seksjonsleiar Linda Veiby om fartøyvernet og behovet for trygge havner.

Publisert: 29. november 2023

Kronikk

Når pandemier setter fysiske spor

I skyggen av korona er det lett å glemme at verden fortsatt strever med gamle sykdommer. Verdens tuberkulosedag 24. mars er en påminnelse om en dødelig pandemi som rammet Norge og som satte mange fysiske spor rundt om i landet.

Publisert: 28. mars 2022

Kronikk

Spørsmålet jeg aldri fikk

Et av de første spørsmålene jeg fikk da jeg begynte som riksantikvar var hvordan det føltes å være Norges første kvinnelige riksantikvar.

Publisert: 11. mars 2022 | Endret: 30. mars 2022

Kronikk

Signalbyer? Tre råd til kommuner som vil skille seg ut

Hva er det som gjør at du kjenner deg igjen i en by? Hva er det som gjør et sted spesielt? Og hvorfor begynner mange steder å se så like ut?  Standardisert arkitektur og manglende tilpassing gjør bymiljøer svært like på tvers av steder. Her er tre råd for å gjøre noe med dette.

Publisert: 4. februar 2022 | Endret: 30. mars 2022

Bryggen i Bergen
Kronikk

Kulturminner skaper sommerminner

Riksantikvaren og Kulturminnefondet ønsker at flere skal kunne oppleve vår felles kulturarv gjennom synlige og håndfaste spor etter generasjoner mennesker som har bodd her før oss.

Av: riksantikvar Hanna Geiran og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

 

Publisert: 26. juni 2021 | Endret: 13. juli 2021

Kronikk

Nå blir byutvikling allemannseie

Arkitekturopprøret har inntatt samfunnsdebatten. Det må alle som jobber med byutvikling ta til seg.

Publisert: 29. april 2021 | Endret: 13. juli 2021

Kronikk

Bevaring er mer bærekraftig enn sanering

En ny utredning foreslår støtte til sanering av gamle hus som et tiltak for å gjøre distriktene mer attraktive for de unge. Da utnytter vi ikke potensialet som ligger i gjenbruk av bygninger, og kan risikere å støte nye generasjoner vekk.

Publisert: 6. april 2021 | Endret: 8. april 2021

Kronikk

Å sikre Stavanger domkirke

Riksantikvarens fremste mål er å sikre Stavanger domkirke for ettertiden. Dette gjelder både kirkebygningen og de arkeologiske kulturlagene under kirken og rundt den. Denne kronikken er først trykket i papiravisen til Stavanger aftenblad den 4. mars 2021.

Publisert: 4. mars 2021 | Endret: 26. mars 2021

Kronikk

Kulturminner gir den beste ferien

De av oss som besøkte kulturminner, var aller mest tilfreds med sommerferien 2020. Akkurat det lover godt for årets ferie.

Denne kronikken er skrevet av riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 4. mars 2021 | Endret: 26. mars 2021

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020