Siste nytt

Kronikker

Bryggen i Bergen
Kronikk

Kulturminner skaper sommerminner

Riksantikvaren og Kulturminnefondet ønsker at flere skal kunne oppleve vår felles kulturarv gjennom synlige og håndfaste spor etter generasjoner mennesker som har bodd her før oss.

Av: riksantikvar Hanna Geiran og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

 

Publisert: 26. juni 2021 | Endret: 13. juli 2021

Kronikk

Nå blir byutvikling allemannseie

Arkitekturopprøret har inntatt samfunnsdebatten. Det må alle som jobber med byutvikling ta til seg.

Publisert: 29. april 2021 | Endret: 13. juli 2021

Kronikk

Bevaring er mer bærekraftig enn sanering

En ny utredning foreslår støtte til sanering av gamle hus som et tiltak for å gjøre distriktene mer attraktive for de unge. Da utnytter vi ikke potensialet som ligger i gjenbruk av bygninger, og kan risikere å støte nye generasjoner vekk.

Publisert: 6. april 2021 | Endret: 8. april 2021

Kronikk

Å sikre Stavanger domkirke

Riksantikvarens fremste mål er å sikre Stavanger domkirke for ettertiden. Dette gjelder både kirkebygningen og de arkeologiske kulturlagene under kirken og rundt den. Denne kronikken er først trykket i papiravisen til Stavanger aftenblad den 4. mars 2021.

Publisert: 4. mars 2021 | Endret: 26. mars 2021

Kronikk

Kulturminner gir den beste ferien

De av oss som besøkte kulturminner, var aller mest tilfreds med sommerferien 2020. Akkurat det lover godt for årets ferie.

Denne kronikken er skrevet av riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 4. mars 2021 | Endret: 26. mars 2021

Interiør Stavanger domkirke
Kronikk

Stavanger domkirke – sikkerhet kommer først

Det er sikkerheten for personell og kirkebygning som har vært avgjørende for Riksantikvarens vedtak i saken om Stavanger domkirke.

Publisert: 24. oktober 2020 | Endret: 26. mars 2021

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg.
Kronikk

– Klimakur 2030 bør bli bedre

– Gjenbruk av eksisterende bygninger, i stedet for å bygge nytt, vil gi betydelige klimagevinster. Dette kommer ikke fram i Klimakur 2030, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

Publisert: 3. juni 2020 | Endret: 26. mars 2021

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Kronikk

Umistelig arv

Kultur- og naturarv som skrives inn på UNESCOs verdensarvliste har universell betydning for menneskeheten. Det er umistelige kultur- og naturverdier som utgjør denne eksklusive listen, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 16. juli 2019 | Endret: 19. desember 2019

Bilde viser Oslo Jernbanestasjon Østbanehallen. Fotograf Siri Hagen, Riksantikvaren
Kronikk

Kulturminner må inn i klimaregnskapet

En myte at fredede bygninger ikke kan oppgraderes, skriver riksantikvar Hanna Geiran i en kronikk i Morgenbladet.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020