Siste nytt

Kronikker

Bilde fra Skjærvær på Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget helt siden middelalderen. Vegaøyan står på Unescos verdensarvliste. Foto: Jon Brænne, NIKU
Kronikk

Kulturkanon og kulturminner

Riksantikvarens fredningsliste er allerede en samling og struktur for kulturminner av nasjonal verdi, og dermed en slags kanon. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i kronikk i Aftenposten 30. januar.

Publisert: 9. februar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Jan Mayen Nordlaguna Utsikt Fra Badstua Foto Karen Thommesen
Kronikk

Kalde kulturminner i krise

Les riksantikvar Jørn Holmes kronikk på NRK Ytring i desember. Her skriver han om kulturminner i polare strøk.Et mildere klima fører til at kulturminner i polområdene ødelegges. Nå haster det med å dokumentere og bevare en viktig del av vår historie.

Publisert: 15. desember 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Blücher som Senkes 9 April, 1940. Foto: NTBs Krigsarkiv
Kronikk

Kulturminner på havets bunn

I en kronikk i Dagsavisen forteller riksantikvar Jørn Holme om fredningen av Blücher, og hvordan skipsvraket er siste hvilested for soldater og sjøfolk.

Publisert: 4. juli 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde fra Viktoria Terrasse, Drammensveien, 1800 tallet. Foto: Riksantikvaren
Kronikk

Å slå opp med historien

I en kronikk i VG oppfordrer riksantikvar Jørn Holme til mer kreativ gjenbruk og transformasjon av gamle bygninger.

Publisert: 4. mai 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Kvitsøy Kirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvare
Kronikk

Kirkene inn i en ny tid

Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert: 1. april 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Vinter på torvet i Kristiansand, en by hvor det skjer mye spennende byutvikling for tiden. Foto: Guri Dahl
Kronikk

Riv den gamle skiten?

Vår kulturarv skal tas i bruk, og kulturminner skal være en del av diskusjonene i kommunestyrer og fylkestingssaler. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Morgenbladet i dag.

Publisert: 15. januar 2016 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020