Siste nytt

Kronikker

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg.
Kronikk

– Klimakur 2030 bør bli bedre

– Gjenbruk av eksisterende bygninger, i stedet for å bygge nytt, vil gi betydelige klimagevinster. Dette kommer ikke fram i Klimakur 2030, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

Publisert: 3. juni 2020

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Kronikk

Umistelig arv

Kultur- og naturarv som skrives inn på UNESCOs verdensarvliste har universell betydning for menneskeheten. Det er umistelige kultur- og naturverdier som utgjør denne eksklusive listen, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 16. juli 2019 | Endret: 19. desember 2019

Bilde viser Oslo Jernbanestasjon Østbanehallen. Fotograf Siri Hagen, Riksantikvaren
Kronikk

Kulturminner må inn i klimaregnskapet

En myte at fredede bygninger ikke kan oppgraderes, skriver riksantikvar Hanna Geiran i en kronikk i Morgenbladet.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 19. desember 2019

Portrettfoto av riksantikvar Hanna Geiran
Kronikk

Riksantikvar for min tid

Hanna Geiran ble utnevnt som riksantikvar 26. oktober. Hun er den niende i rekken av Norges riksantikvarer. Her skriver hun litt om kulturminnevernets rolle i dag.

Publisert: 19. desember 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Else Poulssons tapet i Sikkerhetsrådets sal. Foto: Ivan Brodey. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom». Forlaget Press.
Kronikk

Bevaring av modernismens viktigste bygg

Restaureringen av FN-komplekset i New York viser at det er mulig å lage gode og sikre arbeidsplasser i bygninger fra 50- og 60-tallet. Dette forteller riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Dagens Næringsliv denne uken.

Publisert: 4. juli 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av bygninger knyttet til Hedmarksmuseet på Hamar etter flommen i Mjøsa i 1995. Foto: Jan Haug, Domkirkeoddens fotoarkiv
Kronikk

Kulturminner i hardt vær

Ekstremvær og klimaendringer gjør at mange kulturminner står i fare for å bli ødelagt. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Dagsavisen.

Publisert: 15. mai 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av interiør i Trondenes kirke: Trondenes kirke i Harstad har tre senmiddelalderske alterskap i koret. De er produsert i Lübeck i siste halvdel av 1400-tallet og tidlig 1500-tall, med Maria og Jesubarnet som hovedmotiv. Foto: Birger Lindstad
Kronikk

Vår unike europeiske kirkekunst

Den norske kirkekunsten fra middelalderen er unik i Europa, og et større publikum fortjener å få oppleve den. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk på Morgenbladets nettsider.

Publisert: 3. april 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av den arkeologiske utgravingen av Klemenskirken. Foto: NIKU
Kronikk

Viktig at vi ikke taper historien

Les klima- og miljøminister Vidar Helgesen og riksantikvar Jørn Holmes kronikk i VG 19. oktober om store arkeologiske funn fra middelalderen.

Publisert: 19. oktober 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser Grytviken industrisamfunn på Syd-Georgia. Foto: Siri Wolland.
Kronikk

Norsk historie i Antarktis

Nordmenn i Antarktis og de subantarktiske områdene har etterlatt seg mange kulturminner. De kan og bør bevares.

Publisert: 17. juli 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde fra Skjærvær på Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget helt siden middelalderen. Vegaøyan står på Unescos verdensarvliste. Foto: Jon Brænne, NIKU
Kronikk

Kulturkanon og kulturminner

Riksantikvarens fredningsliste er allerede en samling og struktur for kulturminner av nasjonal verdi, og dermed en slags kanon. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i kronikk i Aftenposten 30. januar.

Publisert: 9. februar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020