Siste nytt

Kronikker

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg.
Kronikk

– Klimakur 2030 bør bli bedre

– Gjenbruk av eksisterende bygninger, i stedet for å bygge nytt, vil gi betydelige klimagevinster. Dette kommer ikke fram i Klimakur 2030, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

Publisert: 3. juni 2020

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Kronikk

Umistelig arv

Kultur- og naturarv som skrives inn på UNESCOs verdensarvliste har universell betydning for menneskeheten. Det er umistelige kultur- og naturverdier som utgjør denne eksklusive listen, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 16. juli 2019 | Endret: 19. desember 2019

Bilde viser Oslo Jernbanestasjon Østbanehallen. Fotograf Siri Hagen, Riksantikvaren
Kronikk

Kulturminner må inn i klimaregnskapet

En myte at fredede bygninger ikke kan oppgraderes, skriver riksantikvar Hanna Geiran i en kronikk i Morgenbladet.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 19. desember 2019

Portrettfoto av riksantikvar Hanna Geiran
Kronikk

Riksantikvar for min tid

Hanna Geiran ble utnevnt som riksantikvar 26. oktober. Hun er den niende i rekken av Norges riksantikvarer. Her skriver hun litt om kulturminnevernets rolle i dag.

Publisert: 19. desember 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Else Poulssons tapet i Sikkerhetsrådets sal. Foto: Ivan Brodey. Foto er hentet fra boken «Sikkerhetsrådets sal - Verdens viktigste rom». Forlaget Press.
Kronikk

Bevaring av modernismens viktigste bygg

Restaureringen av FN-komplekset i New York viser at det er mulig å lage gode og sikre arbeidsplasser i bygninger fra 50- og 60-tallet. Dette forteller riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Dagens Næringsliv denne uken.

Publisert: 4. juli 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av bygninger knyttet til Hedmarksmuseet på Hamar etter flommen i Mjøsa i 1995. Foto: Jan Haug, Domkirkeoddens fotoarkiv
Kronikk

Kulturminner i hardt vær

Ekstremvær og klimaendringer gjør at mange kulturminner står i fare for å bli ødelagt. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Dagsavisen.

Publisert: 15. mai 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av interiør i Trondenes kirke: Trondenes kirke i Harstad har tre senmiddelalderske alterskap i koret. De er produsert i Lübeck i siste halvdel av 1400-tallet og tidlig 1500-tall, med Maria og Jesubarnet som hovedmotiv. Foto: Birger Lindstad
Kronikk

Vår unike europeiske kirkekunst

Den norske kirkekunsten fra middelalderen er unik i Europa, og et større publikum fortjener å få oppleve den. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk på Morgenbladets nettsider.

Publisert: 3. april 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av den arkeologiske utgravingen av Klemenskirken. Foto: NIKU
Kronikk

Viktig at vi ikke taper historien

Les klima- og miljøminister Vidar Helgesen og riksantikvar Jørn Holmes kronikk i VG 19. oktober om store arkeologiske funn fra middelalderen.

Publisert: 19. oktober 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser Grytviken industrisamfunn på Syd-Georgia. Foto: Siri Wolland.
Kronikk

Norsk historie i Antarktis

Nordmenn i Antarktis og de subantarktiske områdene har etterlatt seg mange kulturminner. De kan og bør bevares.

Publisert: 17. juli 2017 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020