Siste nytt

Kronikker

Bilde av Jan Mayen Nordlaguna Utsikt Fra Badstua Foto Karen Thommesen
Kronikk

Kalde kulturminner i krise

Les riksantikvar Jørn Holmes kronikk på NRK Ytring i desember. Her skriver han om kulturminner i polare strøk.Et mildere klima fører til at kulturminner i polområdene ødelegges. Nå haster det med å dokumentere og bevare en viktig del av vår historie.

Publisert: 15. desember 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Blücher som Senkes 9 April, 1940. Foto: NTBs Krigsarkiv
Kronikk

Kulturminner på havets bunn

I en kronikk i Dagsavisen forteller riksantikvar Jørn Holme om fredningen av Blücher, og hvordan skipsvraket er siste hvilested for soldater og sjøfolk.

Publisert: 4. juli 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde fra Viktoria Terrasse, Drammensveien, 1800 tallet. Foto: Riksantikvaren
Kronikk

Å slå opp med historien

I en kronikk i VG oppfordrer riksantikvar Jørn Holme til mer kreativ gjenbruk og transformasjon av gamle bygninger.

Publisert: 4. mai 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Kvitsøy Kirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvare
Kronikk

Kirkene inn i en ny tid

Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert: 1. april 2016 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Vinter på torvet i Kristiansand, en by hvor det skjer mye spennende byutvikling for tiden. Foto: Guri Dahl
Kronikk

Riv den gamle skiten?

Vår kulturarv skal tas i bruk, og kulturminner skal være en del av diskusjonene i kommunestyrer og fylkestingssaler. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Morgenbladet i dag.

Publisert: 15. januar 2016 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 25. juni 2020