Siste nytt

Nyheter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tok første spadestikk på Gjellestad (arkeologisk utgraving)
Nyheter

Første spadestikk på Gjellestad

No startar utgravinga av Gjellestadskipet. Restane av dette vikingskipet blei funne i 2018 på garden Jellestad ved Halden. Bevaringsforholda for skipet er ekstremt dårlege, og det hastar med å få dokumentert funnet før det blir heilt øydelagt.

Publisert: 26. juni 2020

Nyheter

Verneverdige kulturminner – tilstand, endringer og tap

Gjennom overvåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» innhenter Riksantikvaren mer kunnskap om utviklingen av tilstand, endringer og tap for verneverdige kulturminner. Tapene avtar, men sjøhus og naust er fortsatt utsatt.

Publisert: 23. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Stortingsmelding vedtatt

Stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold er behandlet i Stortinget. Den ble debattert mandag 15. og votert 16. juni. Meldingen ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 19. juni 2020 | Endret: 24. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Ny stortingsmelding

Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa la fram på fredag.

Publisert: 20. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Nyheter

Til alle som har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren i 2020

Midlene fra Riksantikvarens tilskuddsordninger kommer over statsbudsjettet (Klima- og miljødepartementet). Departementet har nå gitt gode og tydelige retningslinjer for tilskudd utbetalt i 2020.

Publisert: 7. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Skrivergården på Nes i Herefoss
Nyheter

Nye kommuner får tilskudd til kulturminneplan

I år får 31 kommuner tilskudd fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. En kulturminneplan er en plan for forvaltning av viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Fra Riksantikvarens arkiv. oppriss av korbuen i Hove kirke
Nyheter

Riksantikvarens lokaler er stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er Riksantikvarens kontorlokaler og publikumsområder stengt. Telefonen på sentralbordet er betjent 10-14 på hverdager.

Publisert: 20. mars 2020 | Endret: 23. mars 2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 5. mai 2020