Siste nytt

Nyheter

Bilde av Fredrikstad by og forsidebilde av evalueringsrapport. Bakgrunnsfoto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren
Nyheter

Har evaluert byantikvarordningen

Riksantikvaren har i to år gitt tilskudd til ti byantikvarstillinger i kommunene. Nå er ordningen evaluert.

Publisert: 12. mars 2019 | Endret: 19. desember 2019

Akershus har fått ny heis. Bilde av Akershus slott sett fra utsiden. foto er tatt av Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Nyheter

Heis på Akershus slott

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å bygge heis på Akershus slott, slik at flere kan få tilgang til et av Norges viktigste kulturminner. Det er Forsvarsdepartementet som tar den endelige beslutningen.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 19. desember 2019

Illustrasjonsbilde av vindmøllene i Smøla vindpark. Foto av Jostein Gundersen, Riksantikvaren
Nyheter

Riksantikvarens innspill til nasjonal ramme for vindkraft

Riksantikvaren og Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å gi innspill til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft.

Publisert: 4. februar 2019 | Endret: 19. desember 2019

Bilde viser en arkeologisk utgraving i forbindelse med Sotrasambandet. Foto er tatt av Leif Inge Åstveit, Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning

Riksantikvaren og Nye Veier starter et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Riksantikvaren åpner for at arkeologiske undersøkelser kan skje basert på en vedtatt kommunedelplan for strekningen. Gjennomføringen av prøveprosjektet kan bety at E39 blir tidligere ferdig for trafikanten.

 

Publisert: 21. januar 2019 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser landskapet Liset i Sogn og Fjordane som er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto er tatt av Leif Hauge
Nyheter

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble valgt ut. Innen 2020 vil 46 kulturlandskap i hele Norge være med i ordningen.

Publisert: 17. januar 2019 | Endret: 19. desember 2019

Et tredimensjonalt Illustrasjonsbilde av Bispeborgen med domkirken sett mot vest, slik den så ut omkring 1450. Illustrasjon er laget av Arkikon
Nyheter

Domkirkeruinen og Bispeborgen gjenoppstår i 3D

Hamar Domkirkeruin med bispeborgen er et av våre største og mest sentrale ruinanlegg. Nå kan vi presentere en helt ny, digital rekonstruksjon – som viser hvordan det historiske anlegget så ut før det ble en ruin.

Publisert: 19. desember 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av framsiden av Finnegaarden i Røros. Den var freda i 2018. Foto tatt av Linda Herud
Nyheter

Fredingar i 2018

Riksantikvaren har freda eit stort tal bygningar og anlegg i 2018.

Publisert: 13. desember 2018 | Endret: 19. desember 2019

Eøsmidlene logo
Nyheter

Nyheter om EØS

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev om EØS-midlene?

Publisert: 29. oktober 2018 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 5. mai 2020