Siste nytt

Pressemeldinger

Ny viten om Gjellestadfunna

Resultatet av undersøkingane etter utgravinga på Gjellestad er no klare. Skipet kan daterast til vikingtid og det kjem etter alt å døme frå vestlandet.

Publisert: 17. januar 2020

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1893. og ligger i Lindesnes kommune. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Sjølingstad Uldvarefabrik fredet

De gamle maskinene er fortsatt i drift ved Sjølingstad Uldvarefabrik fra 1893. I dag ble fabrikken, like ved Mandal i Vest-Agder, fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 10. desember 2019 | Endret: 13. januar 2020

Tilskot til fartøy i 2018

Riksantikvaren fordeler 61,8 millionar kroner til fartøyvern i 2018. Tilskota går til antikvarisk istandsetjing av freda og verna fartøy over heile landet.

Publisert: 4. desember 2019 | Endret: 15. desember 2019

Gimmestad kirke

17 kirker får hjelp til klimasikring

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Publisert: 3. desember 2019 | Endret: 15. desember 2019

Neptun sildoljefabrikk freda av Riksantikvaren

Då Neptun sildeoljefabrikk på Melbu i Nordland vart etablert i 1910, var den landet sin mest moderne sildoljefabrikk. I dag er råstofftankane konsertarena, og Norsk Fiskeindustrimuseum held til i dei gamle produksjonslokala.

Publisert: 28. november 2019 | Endret: 15. desember 2019

Dette er et ortofoto som viser vrakområdet. Øverst til venstre ser vi to anker, og nederst til høyre ser vi restene av byssa som var laget av murstein. Foto: Frode Kvalø, Norsk Maritimt Museum

300 år gammalt skipsvrak funne utanfor Søgne

Dykkarar frå Søgne dykkarklubb har funne 1700-talsgaleasen Juffrau Elisabeth i skjergarden utanfor Søgne. Riksantikvaren gjev finnarløn til dykkarklubben og tilskot til Norsk Maritimt Museum for å gjennomføre ein grunndokumentasjon.

Publisert: 25. oktober 2019 | Endret: 17. desember 2019

1 2 3 12

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 20. desember 2019