Pressemelding

20 millioner til middelalderkirker i stein

Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Publisert: 19. desember 2019

Ringsaker Kirke er en av kirkene som får tilskudd. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Vi har til sammen 160 middelalderkirker i stein i Norge og kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt.

– Kirkebygg er kulturarv, historie og en viktig del av vår identitet. Derfor er det så viktig å ta vare på dem for fremtiden. Det haster for mange av kirkene med å komme i gang med istandsetting og brannsikring, og jeg er glad for at 27 kirker nå får tilskudd til dette arbeidet, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Styrket innsats

Regjeringen styrket innsatsen med å ivareta middelalderkirker i stein i revidert nasjonalbudsjett 2019 med 20 millioner kroner. Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som nå får tildelt midler.

– Flertallet av tilskuddene som nå fordeles, går til istandsetting, men enkelte kirker får nå også et løft på brannsikring. Vi vet at mange kommuner strever med å vedlikeholde sine kirkebygg, og vi er derfor veldig glade for mulighetene midlene gir oss til et ekstra løft for middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tidligere denne måneden fikk 17 kirker beskjed om at de får støtte til klimasikring. Midlene ble tildelt til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Oversikt over tilskudd til middelalderkirker i stein

KIRKE:

FYLKE:

TILSKUDD:

Sørum kirkeAkershus894 000
Skedsmo kirkeAkershus836 000
Dypvåg kirkeAust-Agder311 000
Holt kirke, TvedestrandAust-Agder852 000
Skoger gamle kirkeBuskerud900 000
Efteløt kirkeBuskerud900 000
Hurum kirkeBuskerud900 000
Hole kirkeBuskerud300 000
Ringsaker kirkeHedmark900 000
Bergen domkirkeHordaland900 000
VangskyrkjaHordaland900 000
Ænes kirkeHordaland900 000
Stødle kirkeHordaland520 000
Korskirken, BergenHordaland800 000
Kvinnherad kyrkjeHordaland767 000
Follebu kirkeOppland900 000
St. Petri kirke/Tingelstad gamle, GranOppland890 000
Ulnes kyrkjeOppland900 000
Avaldsnes kirkeRogaland480 000
Orre gamle kyrkjeRogaland150 000
Dale kyrkje, LusterSogn og Fjordane900 000
Kinn kyrkje, FloraSogn og Fjordane900 000
Kviteseid gamle kirkeTelemark420 000
Sauherad kirkeTelemark900 000
Skaun kirkeTrøndelag600 000
Oddernes kirkeVest-Agder900 000
Kodal kirkeVestfold480 000

TOTALT:

20 000 000

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 404 65 153

Telefonen er betjent i vanlig kontortid. (Ikke send sms, telefonen viderekobles).