Pressemelding

Arkitekt Kirsten Sands hus fredet 

Mellomvegen 130 i Tromsø var arkitekt Kirsten Sands hjem, bygget i 1952. Huset er tegnet og bygget som et «eksperimenthus» tilpasset husmorens daglige arbeid. − Kirsten Sand var en viktig arkitekt for gjenreisingen av Nord-Norge etter 2. verdenskrig. Hennes bolig er et kulturminne av nasjonal verdi, som forteller om 1950-tallets kulturhistorie. Med fredningen vil vi bevare et sjeldent og spesielt eksempel på etterkrigstidens boligarkitektur, sier riksantikvar Jørn Holme.

Publisert: 2. februar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Kirsten Sands hus, Mellomvegen 130 i Tromsø. Foto er lånt fra Troms fylkeskommune
Kirsten Sands Hus Kirsten Sands hus, Mellomvegen 130 i Tromsø. Foto: Troms fylkeskommune

Huset i Mellomvegen 130 er tegnet av Kirsten Sand og utformet slik at det skulle passe for hverdagslivet i familier uten hushjelp. Boligen er tegnet og bygget uten kjeller, med åpen planløsning og flere spesialtilpassede løsninger. Slik kunne datidens husmor være en del av familien også når hun arbeidet på kjøkkenet eller i vaskerommet. Disse rommene ble plassert vegg i vegg med kjøkkenet i stedet for i kjelleren.

Boligen hadde høy teknisk standard for sin tid, med elektrisk komfyr og varmtvannsbereder, elektrisk vaskemaskin og tørkeskap. Dette skulle bedre kvinnens arbeidsforhold i hjemmet. Samtidig skulle dette være en type bolig for folk med normal inntekt. De opprinnelige materialene og fargebruken er bevart, det er også den opprinnelige planløsningen og detaljene i interiøret.

Arkitekten

Kirsten Sand (1895-1996) var den første kvinnen i Norge som fullførte arkitektstudiene ved NTH. Hun ble uteksaminert i 1919 og hadde flere arkitektoppdrag i Oslo før hun flyttet nordover i 1945.

I 20 år var hun engasjert i gjenoppbyggingen av Nord-Norge etter ødeleggelsene fra 2. verdenskrig, som Husbankens distriktsarkitekt i Nord-Troms. Fra 1952 var hun bosatt i Tromsø.

Gjennom hele sin karriere var Kirsten Sand opptatt av at alle skulle ha gode boforhold, også kvinner og ubemidlede.

Fredningen

Fredningen omfatter boligen i Mellomveien 130 med både eksteriør og interiør, og hagen. Fredningssaken er utarbeidet av Troms fylkeskommune.

Se film som Troms fylkeskommune har laget om Kirsten Sands hus:

02.02.2018 12:23 endret 06.03.2018 12:52

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153