Pressemelding

Forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke

Riksantikvaren gir tillatelse til forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke. Det er Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger som er ansvarlig for prosjektet.

Publisert: 18. mars 2021

Stavanger domkirke
Stavanger domkirke Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Forskningsundersøkelsen inngår i et større internasjonalt forskingsprosjekt: Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries.

Todelt prosjekt

Arkeologisk museum er tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet. Forskningsundersøkelsen har to formål. For det første ønsker man å få bedre innsikt i forholdet mellom tilstanden til arkeologiske kulturlag, skjelett og gravmateriale og ulike miljøfaktorer. I tillegg er det et mål å få ny kunnskap om levesett og levekår i Stavanger i middelalderen.

– Riksantikvaren er opptatt av at vi får mer kunnskap om hvordan et endret klima påvirker arkeologiske kulturlag. I tillegg vet vi at gode metoder for bevaring og konservering av arkeologiske funn er i stadig utvikling. Begge deler er problemstillinger som er veldig aktuelle i andre land. Derfor er det viktig at vi deltar i internasjonale forskningsprosjekter og deler kunnskap over landegrenser, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Stor kunnskapsverdi

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har søkt om og får tillatelse fra Riksantikvaren til å gjennomføre en viktig forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke. Riksantikvaren mener at prosjektet vil ha stor kunnskapsverdi for videre forskning på tidlig byutvikling, menneskene som bodde i Stavanger og på utvikling og bruk av kirkestedet i middelalderen. Undersøkelsen vil dessuten ha stor nytteverdi for forvaltning av middelalderske kirkesteder og middelalderbyene i en framtid preget av stadig større klimautfordringer.

Kan gi bedre rutiner

Som del av undersøkelsen har Arkeologisk museum en plan for å få til bedre rutiner for håndtering av skjelettmateriale, både under selve utgravningen og som vitenskapelig arkiv. Dette mener Riksantikvaren er svært positivt.

Forskningsprosjektet vil også, sammen med den pågående utgravningen i krypkjelleren i domkirken, gi ny kunnskap om bevaring av arkeologisk materiale, og om Stavanger i middelalderen.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Dokumenter