Pressemelding

Kulturminnevernets «Nobelpris» til en norsk vinner

For første gang mottar en nordmann Piero Gazzola-prisen. Amund Sinding-Larsen får prisen for arbeidet med å fremme, utvide og berike ICOMOS metoder for å bevare verdens kulturarv gjennom fire tiår.

Publisert: 18. desember 2020

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) er UNESCOs rådgiver i Verdensarvspørsmål. ICOMOS tildelte 16. desember Gazzola-prisen for 2020 til Amund Sinding-Larsen.

I juryens begrunnelse vektlegges Sinding-Larsens omfattende arbeid i hele Europa, Amerika, Afrika og Asia. Prisvinneren har sett behovet for å vurdere og respektere rettighetene til Verdensarvens lokalsamfunn, religiøse og kulturelle minoriteter, urfolk, lokale forvaltere og enkeltmennesker. Sinding-Larsen har vært en talsmann for en rettighetsbasert tilnærming i ICOMOS og sikret den økonomiske støtten til prosessen «Our Common Dignity Initiative», som kjemper for integrering av menneskerettigheter i alt ICOMOS arbeid.

Arkitekt med engasjement for mennesker og kulturarv

Sindig-Larsen er arkitekt og forsker, utdannet ved Universitetet i Bristol og NTNU i Trondheim. Når han ikke er på reise, har han tilhold på Blommenholm, utenfor Oslo.

Takket være Sinding-Larsens innsats blir mange viktige, men tidligere svakere stemmer fra enkeltmennesker og lokalsamfunn nå blir hørt og ønsket velkommen inn i prosessen rundt arbeidet med verdens kulturminner. Amund Sinding-Larsen har bidratt til at rettighetsbasert tilnærming er innarbeidet som en klar anbefaling for UNESCOs Verdensarv, og det internasjonale søkelyset på rettigheter fortsetter å vokse.

Prisen tildeles for dette viktige bidraget til utvikling av forvaltningen av UNESCOs verdensarvliste.

Dr. Amund Sinding Larsen Foto: privat

Bakgrunn for prisen

Piero Gazzola-prisen regnes som kulturminnevernets «Nobel-pris». Den ble etablert i 1979 til minne om Piero Gazzola som var ICOMOS grunnlegger og første president, og Gazzola-prisen er den høyeste utmerkelsen som ICOMOS tildeler. Prisen deles ut hvert tredje år til et individuelt ICOMOS-medlem eller en gruppe medlemmer som særlig har utmerket seg.

Prisen har hittil blitt tildelt tretten ganger til følgende fremstående ICOMOS-medlemmer:
• Jean Trouvelot – Frankrike
• Stanislas Lorentz – Polen
• Masaru Sekino – Japan
• Gertrude Tripp – Østerrike
• Bernard Feilden – Storbritannia
• Ernest Allen Connally – Amerikas forente stater
• Roland Silva – Sri Lanka
• Cevat Erder – Tyrkia
• Ann Webster Smith – Amerikas forente stater
• Carmen Añón Feliú – Spania
• Nobuo Ito – Japan
• Henry Cleere – Storbritannia
• Saleh Lamei – Egypt

Kontakt: Marianne Knutsen, president i ICOMOS Norge, tlf: 99357747, Amund Sinding-Larsen, tlf. 907 47 672

Begrunnelse for tildeling av Gazzola-prisen til Amund Sinding-Larsen, 20. generalforsamling for ICOMOS 16. Desember 2020:

Ved å fremme og utvide ICOMOS metoder for å bevare verdens kulturarv har Amund Sinding-Larsen tjent og beriket ICOMOS i fire tiår. Gjennom sitt omfattende arbeid i hele Europa, Amerika, Afrika og Asia, fikk han en dyp forståelse av behovet for å vurdere og respektere de lenge ignorerte rettighetene til Verdensarvens lokalsamfunn, religiøse og kulturelle minoriteter, urfolk, lokale forvaltere og enkeltmennesker.

Med bravur, overbevisning og utholdenhet var han talsmann for en rettighetsbasert tilnærming i ICOMOS. Han innledet, ledet og sikret den kontinuerlige økonomiske støtten til prosessen «Our Common Dignity Initiative», som kjempet for integrering av menneskerettigheter i alt ICOMOS arbeid. Det bidro til å utvikle ICOMOS, ICCROM og IUCN rådgiving til UNESCOs i Verdensarvspørsmål.

Takket være Amunds harde arbeid blir mange viktige, men tidligere svakere stemmer fra Verdensarvstedenes enkeltmennesker og lokalsamfunn nå hørt og ønsket velkommen. Den internasjonale oppmerksomheten om rettighetsdimensjonen fortsetter å vokse, og viktigheten av Amunds bidrag anerkjennes ved etableringen av en permanent arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra ICOMOS- og IUCN, som fortsetter med å sette fokus på dette viktige aspektet ved den internasjonale kulturminneforvaltningen.

For dette tildeler ICOMOS Amund Sinding Larsen 2020 Gazzola-prisen

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153