Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2017

Riksantikvaren fordeler 60 millioner kroner til fartøyvern i 2017. Tilskuddene går til antikvarisk istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 6. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av M/K Fuglø. M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren
Fuglø M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Det finnes i dag ca. 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet i Norge hviler på innsatsen til flere tusen frivillige, som årlig legger ned over 150 000 dugnadstimer på istandsetting, drift og vedlikehold av våre vernede og fredede fartøy.

– Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige, som gjør en fantastisk jobb.  Målet med de statlige tilskuddene er å få flest mulig av de historiske fartøyene til å være i bruk slik at mange får oppleve dem i sitt rette element, på sjøen, sier riksantikvar Jørn Holme.

Midlene til fartøyvern kommer fra statsbudsjettets kap. 1429 post 74 (Klima- og miljødepartementet).

Årets tildelinger

Noen fartøy blir ferdigstilt i år etter omfattende restaurering. Et av disse er fraktefartøyet M/K «Fuglø», som med årets tildeling på 1,1 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Ferdig blir også jernbåten «Bjørn», bygget som kombinert passasjer- og slepebåt i Bergen så tidlig som 1866. «Bjørn» var i bruk som sjødampsprøyte under Bergenbrannen i 1916 og brannen på Bryggen i 1955. Fra 1956 har den vært tankbåt for vann.

Bilde av D/S "Stavenes", bygd i 1904 for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane, får 1 million kroner i tilskudd. Etter 26 år med dugnadsarbeid gikk skipet teknisk prøvetur i desember 2016. Sist skipet gikk for egen dampmaskin var i 1953. Nå starter snart arbeidet med lugarer og salonger. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen
Stavenes D/S "Stavenes", bygd i 1904 for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, får 1 million kroner i tilskudd. Etter 26 år med dugnadsarbeid gikk skipet teknisk prøvetur i desember 2016. Sist skipet gikk for egen dampmaskin var i 1953. Nå starter snart arbeidet med lugarer og salonger. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Med årets tilskudd videreføres også en rekke større restaureringsprosjekt. I tillegg kan mange fartøy som må dokksettes for kontroll og mindre utbedringer få beholde sine sertifikater. Riksantikvaren har også lagt vekt på å støtte opp under det frivillige arbeidet og gjennomføre midlertidige sikringstiltak på fartøy av særlig historisk interesse. Blant større satsninger som videreføres i 2017 er restaurering av seiljakten «Jelse» fra ca. 1760, lokalbåten «Jøsenfjord» fra 1886, fiskekutteren «Fremad II» fra 1888, lokalbåten «Hvaler» fra 1892, dampskipet «Stavenes» fra 1904, fraktebåten «Ekar» fra 1915, badefergen «Sjøbad II» fra 1923, den bilførende lokalbåten “Granvin» fra 1931, bygderuta «Grytøy» fra 1954 og jernbanefergen «Storegut» fra 1956. Sistnevnte går på Tinnsjøen og skal i drift sommeren 2017.

Bilde av båten M/S "Andholmen" som ble bygd som fiskeskøyte i 1937, men er mest kjent for sin krigshistorie. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren
Florø M/S "Andholmen" ble bygd som fiskeskøyte i 1937, men er mest kjent for sin krigshistorie. «Andholmen» ble rekvirert av den norske marinen i april 1940 og var under militær kommando under hele krigen. Den var bl.a. stasjonert på Shetland der den ble brukt til operasjoner langs kysten av Norge. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Hvem kan få tilskudd?

For å kunne søke Riksantikvaren om tilskudd til fartøyvern, må fartøyet ha status som «vernet skip». For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet.

Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og det lokale engasjementet. Det legges også vekt på å at det over tid skal være en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

I 2017 satses det på å holde fremdrift ved igangsatte prosjekt for å kunne frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende prosjekt.
For 2017 har det kommet inn søknader fra 154 fartøyer på til sammen ca. 285 millioner kroner. Riksantikvarens budsjett dekker kun 21 % av den totale søknadsmassen.

Fylkesvis oversikt over tilskudd til fartøyvern 2017

 

MottakerByggeårTypeTilskudd
Flid I1940Fiskefartøy/fangstfartøy småhval75 000
Fuglø1877Fraktefartøy1 093 902
Grytøy1954Bygderute3 000 000
Svenja1932Fiskefartøy, kutter450 000
Signe I1908Fiskefartøy, skøyte471 250
Sum Troms5 090 152
 
Nordland
Bolga1952Fangstfartøy, småhval81 000
Gamle Salten1953Kyst-/Hurtigrute500 000
Glimt II1933Fiskefartøy, kutter978 150
Nordstjernen1937Fiskefartøy, kutter450 000
Sum Nordland  2 009 150
 
Sør-Trøndelag
Epo (ex. Rødskjæl)1914Tankskip, mineralolje250 000
Stoksundferja1963Bilferge, fjordferge med sidehus1 800 000
Hansteen1866Forskningsfartøy, seildampskip910 000
Sum Sør-Trøndelag  2 960 500
 
Møre og Romsdal
Hindholmen1916Fiskefartøy, ex. fiskedampskip180 000
Sum Møre og Romsdal  180 000
 
Sogn og Fjordane
Gamle Solundir1972Passasjer/snøggbåt226 320
Stangfjord1933Skyssbåt40 000
Stavenes1904Dampdrevet lokalskip1 000 000
Sum Sogn og Fjordane  1 266 320
 
Hordaland
Bergseth1915Fraktefartøy, sandbåt50 000
Bjørn1866Vanntankskip, ex. Dampslupp og brannbåt50 000
Eitrheim1937Arbeidsrute350 000
Folgefonn1938Bilferge, fjordferge med overbygg100 000
Granvin1931Bilførende lokalskip2 000 000
Nordstjernen1956Hurtigruten Bergen-Kirkenes750 000
Skånevik1967Bilferge, fjordferge med overbygg597 200
Vestgar1957Sjøbuss1 400 000
Sum Hordaland  5 297 200
 
Rogaland
Andholmen1938Fiskefartøy / Shetlands-båt50 000
Ekar1915Fraktefartøy951855
Fremad II1888Fiskefartøy, kutter5 000 000
Jøsenfjord1886Bilførende lokalskip3 250 000
Riskafjord II1864lokalskip500 000
Rogaland1929Kystruten Oslo-Bergen840 000
Sandnes1950Nattruten Sandnes-Stavanger-Bergen660 000
Sum Rogaland  11 251 855
 
Aust-Agder
Aril1975Redningsskøyte100 000
Sum Aust-Agder  100 000
 
Buskerud
Greven1953Slepebåt, tømmer35 000
Sum Buskerud  35 000
 
Telemark
Ammonia1929Dampdrevet jernbaneferge353 000
FDV-Rjukanbanen(vedlikehold ferger og fergeanlegg)2 477 000
Gamle Kragerø1961Bilferge, fjordferge med sidehus66 770
Storegut1956Jernbaneferge3 241 875
Hans Martin1918Slepebåt, betongskrog40 000
Sum Telemark  6 178 645
 
Vestfold
Jærbuen II1898Lystfartøy, seilbåt873 000
Sum Vestfold  873 000
 
Oppland
Skibladner1856Dampdrevet hjulbåt3 000 000*
Sum Oppland  3 000 000
 
Akershus
Mjøsfergen1923Bilferge, pendelferge780 000
Minneslippen(slippanlegg for verneflåten i Mjøsa)1 389 250*
Sum Akershus  2 169 250
 
Oslo
Børøysund1908Dampdrevet lokalskip1 300 000
Hamen1949Lasteskip, utenriksflåten500 000
Sjøbad II1923Badeferge 1 256 600
Styrbjørn1910Dampdrevet slepebåt380 000
Sum Oslo3 436 600
 
Østfold
Fix1891Slepebåt792 500
Hvaler1892Lokalskip408 000
Jelse1760 ca.Fraktefartøy, seilskip750 000
Sum Østfold  1 950 500

 

Eventuelle forhåndstilsagn for 2018 kommer i tillegg.

* Inkluderer tilsagn for 2017 gitt i 2016.

SAVOS-ordningen**

Nord-Trøndelag fylkeskommune           1 500 000
Møre og Romsdal fylkeskommune              500 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune              300 000
Hordaland fylkeskommune           1 340 000
Rogaland fylkeskommune           1 100 000
Aust-Agder fylkeskommune              125 000
Bremanger kommune                60 000
Sum SAVOS-ordningen            4 925 000
Ikke fartøy 
Norsk Forening for Fartøyvern           2 463 710
Sum Ikke fartøy            2 463 710

 

** SAVOS-ordningen er en avtale der Riksantikvaren bidrar med samme sum som fylkene selv bevilger til fartøyvern. SAVOS-fylkene kan derfor lokalt fordele det dobbelte av sine egne bevilgninger. Tilskuddene som fordeles lokalt er følgelig dobbelt så store som den summen som står oppført for hvert fylke i denne oversikten.

Dato 06.03.2017 10:42 endret 06.03.2017 11:32

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153