Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2019

Riksantikvaren fordeler 63 millioner kroner til fartøyvern i 2019.

Publisert: 11. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser det fredete damskipet Børøysund. Fotograf er Erik småland, Riksantikvaren
Børøysund Det fredete dampskipet Børøysund har bevart kullfyrt kjele og dampmaskin og er i dag en av landets siste kullfyrte dampbåter. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Det er i dag om lag 250 historiske fartøy på Riksantikvarens verneliste. 14 av fartøyene er fredet, de andre har status som vernede skip.

− Fartøyvernet gjør historien vår levende og tilgjengelig. Landet rundt blir det gjort et viktig arbeid for at disse flotte, gamle skipene skal være i god stand. Fartøyene forteller om Norges maritime historie. Det er viktig at staten bidrar med penger til istandsetting, slik at vi alle kan forstå mer av denne stolte tradisjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flere tusen frivillige langs hele kysten og langs vannveiene i innlandet legger årlig ned langt over 130.000 dugnadstimer til arbeid med fartøyvern.

− De vernede fartøyene forteller mye om livet langs kysten, og er en viktig del av norsk samferdselshistorie. Fartøyvernet er helt avhengig av den fantastiske jobben som de frivillige gjør. Vi kan takke de frivillige for at vi har så mange godt bevarte, flytende kulturminner i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Midlene til fartøyvern kommer fra statsbudsjettets kap. 1429 post 74 (Klima- og miljødepartementet).

Tildelinger i 2019

Riksantikvaren har prioritert fartøy som nærmer seg ferdigstilling av større restaureringer. Eksempler på dette er fraktefartøyet «Anne Bro» fra 1911, passasjerfartøyet D/S «Bjoren» 1867, fraktefartøyet M/S «Brandbu» 1907, ruteskipet «Børøysund» fra 1908, oppmålingsskipet «Hansteen» fra 1866, fiskefartøyet M/S «Hermes» fra 1937, lokalbåten «Hvaler» fra 1892 og passasjerfartøyet M/S «Riskafjord ll» fra 1864. For 2019 har det kommet inn søknader fra 134 fartøy på til sammen nesten 260 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 63 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 25 % av den samlede søknadssummen.

Dampskipet Børøysund

De to siste årene har det fredete dampskipet Børøysund ligget på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Fartøyet har bevart kullfyrt kjele og dampmaskin og er i dag en av landets siste kullfyrte dampbåter. Dampkjelen hadde skader, og skulle repareres med tilskudd fra Riksantikvaren. Under arbeidene oppdaget mannskapet og håndverkerne at skaden hadde et mye større omfang enn først antatt. Nå er det ikke slik at man finner kompetanse på 100 år gamle dampkjeler hvor som helst, så hele restaureringen utviklet seg til et grundig læringsprosjekt med aktører fra alle faginstanser. Fartøyet er nå endelig tilbake i et historisk havnemiljø ved Akerhuskaien i Oslo. Når Børøysund nå mottar tilskudd for 2019, bidrar Riksantikvaren videre til å få Børøysund tilbake i drift.

Oversikt over fordelingen til fartøyvern 2019

Tabellen inkluderer tilskudd og tilsagn for 2019

Tilskudd fartøy 2019
Fylke og navn på fartøyTilskuddTilskudd per fylke
Aust-Agder178 800
Bjoren178 800
Finnmark248 053
Gamle Mårøy248 053
Hordaland8 013 000
Bjørn West50 000
Eitrheim7 500
Folgefonn 13 550 000
Granvin2 800 000
Skånevik205 500
Vestgar1 400 000
Møre og Romsdal2 057 000
Bilfergen57 000
Polarstar2 000 000
Nordland7 883 000
Anne Bro6 000 000
Glimt ll983 000
Skogøy900 000
Oppland 2 100 000
Brandbu1 100 000
Skibladner1 000 000
Oslo2 200 109
Børøysund1 834 000
Hamen366 109
Rogaland 12 525 555
Fremad ll5 412 455
Jøsenfjord3 010 100
Riskafjord ll1 188 000
Rogaland2 000 000
Sandnes915 000
Sogn og Fjordane 4 921 200
Solundir50 000
Stangfjord500 000
Stavenes4 371 200
Trøndelag 2 975 505
Epo105 000
Hansteen1 104 505
Hermes166 000
Stoksundferja1 600 000
Telemark1 855 000
Storegut1 855 000
Troms 5 858 300
Fuglø156 600
Føggelen5 000
Grytøy5 696 700
Vest-Agder 771 000
Gamle Øksøy771 000
Østfold 1 130 780
Engebret Soot38 775
Hvaler1 092 005
Sum total 52 717 302

Tilskudd som fordeles via fylkeskommunene

SAVOS-tilskudd til fylkeskommuner og kommuner i 2019

SAVOS-ordningen er en avtale der Riksantikvaren bidrar med samme sum som fylkene eller kommunen selv deler ut til fartøyvernet. SAVOS-fylkene/kommunen kan derfor lokalt fordele det doble av sine egne tildelinger. Tilskuddene som blir fordelte lokalt er følgelig dobbelt så store som den summen som står oppført for hvert fylke/kommune i denne oversikten.

 

SAVOS-tilskudd 2019
Fylke/kommuneTilskudd
SAVOS Trøndelag Fylkeskommune2 164 000
SAVOS Møre og Romsdal fylkeskommune500 000
SAVOS Bremanger kommune60 000
SAVOS Hordaland fylkeskommune1 350 000
SAVOS Rogaland fylkeskommune950 000
SAVOS Oppland fylkeskommune275 000
SAVOS Vest-Agder fylkeskommune600 000
SAVOS Aust-Agder fylkeskommune400 000
SAVOS Sogn og Fjordane fylkeskommune300 000
SAVOS Østfold fylkeskommune1 000 000
SAVOS Hammerfest fylkeskommune250 000
SAVOS Bergen388 238
SAVOS sum total8 237 238

Organisasjoner 2019

Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) får tilskudd til drift og ulike prosjekt over post 74.

Navn og formålTilskudd
Norsk Forening for Fartøyvern2 000 000
Forbundet Kysten250 000
Organisasjoner sum total2 250 000

Tilsagn til fartøy for 2020

Riksantikvaren kan gi en avgrenset sum i tilsagn fra statsbudsjettet i 2020. Slike tilsagn blir gitt for å sikre framdrift i arbeidet ved noen større prosjekt som går over flere år.

Navn Tilsagn 2020
Anne Bro1 300 000
Folgefonn I750 000
Fremad II750 000
Glimt II985 000
Grytøy750 000
Jøsenfjord1 000 000
Jærbuen II500 000
Polarstar1 000 000
Rogaland1 000 000
Stavenes800 000
Stoksundferja1 750 000
Svanhild150 000
Storegut1 640 000
Tafjord750 000
Vestgar1 000 000
Tilsagn 2020 sum total14 125 000

Dato 11.03.2019 14:44 endret 11.03.2019 15:58

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153