Pressemelding

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 2019

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg.

Publisert: 27. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Neptun Sildoljefabrikk, et av anleggene som får tilskudd. Fotograf: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Neptun Sildoljefabrikk Foto Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Nordland er ett av anleggene som får tilskudd. Da AS Neptun sildoljefabrikk ble etablert i 1910, var den landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i de gamle produksjonslokalene der det ble produsert sildolje i over 70 år. Foto: Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

I Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

– Mange industrianlegg er viktige kulturminner. Ny bruk av de historiske industrianleggene gir nye muligheter, for eksempel innen reiseliv. Alle de utvalgte anleggene er i aktiv drift og tiltrekker seg mange besøkende, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.

– Det er viktig å ta vare på tekniske og industrielle kulturminner fordi de forteller historien om framveksten av det moderne Norge. Med denne tildelingen sikrer vi at et utvalg industriminner blir bevart og gjøres tilgjengelige for publikum, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Årets tildelinger

Årets tilskudd til Rjukanbanen skal sikre ferdigstilling av slippen på Tinnoset. Med dette opprettholdes bruken av de fredete Tinnsjø-fergene Ammonia og Storegut.

I Odda står Ovn 3 som et landemerke, sentralt plassert i byen. I år får Odda smelteverk tilskudd til istandsetting av trefaseovnen som i sin tid var verdens største og best utstyrte karbidovn. Det foreligger planer om å integrere Ovn 3, i ny kollektivterminal i Odda. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Odda kommune, Hordaland fylkeskommune og Skyss. Tidligere har Riksantikvaren bidratt til det store istandsettingsprosjektet for «Silo 113», Råcyanamidsiloen ved Odda smelteverk, som ble ferdigstilt i 2018.

I tillegg til de utvalgte anleggene i bevaringsprogrammet gir Riksantikvaren også faglig og økonomisk støtte til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie. I år får blant annet Auli mølle i Akershus midler, hvor ventestallen er i fare med å rase sammen. Tilskudd får også det historiske luftfartøyet Gloster Gladiator 423, der flyets skrog skal gjenoppbygges. Saga i Indre Offerdal, i Sogn og Fjordane, får tilskudd som skal bidra til å ferdigstille saghuset.

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2019 fikk vi inn søknader fra totalt 29 tekniske og industrielle kulturminner på om lag 189 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 58 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 31% av den samlede søknadssummen.

Les mer om bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner her

Oversikt tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2019

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner:

KulturminneFylkeTilskudd per fylke
Atlungstad BrenneriStange, Hedmark2 317 384
Bredalsholmen VerftKristiansand, Vest-Agder 3 875 525
Fetsund LenserFet, Akershus4 375 770
Folldal GruverFolldal, Hedmark3 929 600
HaldenkanalenHalden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, i Østfold og Akershus3 942 266
Kistefos TræsliberiJevnaker, Oppland3 454 093
Klevfos Cellulose og PapirfabrikLøten, Hedmark1 521 943
Neptun SildoljefabrikHadsel, Nordland2 007 566
Næs jernverk (museum)Tvedestrand kommune, Aust-Agder2 232 036
Odda smelteverkOdda, HordalandOrdinært tilskudd: 3 962 899
Tilsagn 2020: 2 758 617
Rjukanbanen – Tinnoset-Vemork Tinn, Telemark 10 922 311
Salhus TricotagefabrikSalhus, Bergen, Hordaland3 698 120
Sjølingstad UldvarefabrikLindesnes, Vest-Agder4 230 223
Spillum Dampsag & HøvleriNamsos, TrøndelagOrdinært tilskudd: 3 001 420
Tilsagn 2020: 2 266 000

 

Tyssedal kraftstasjon er også et av anleggene i bevaringsprogrammet. Deres søknad om tilskudd behandles separat fordi staten er deleier av bygningene.

Andre anlegg:

KulturminneFylkeTilskudd per fylke
Auli mølleAkershus248 000
Bergen KringkasterAskøy, Hordaland30 000
FreiabilenOslo200 000
Gloster GladiatorBodø, Nordland1 000 000
Hagevik tønnefabrikVågsøy, Sogn og Fjordane85 811
Indre Ofredal sagbrukÅrdal, Sogn og Fjordane1 500 000
Nes gardssagKvam, Hordaland 104 719
Skaland GrafittverkBerg, Senja, Troms300 000
Tjørvåg spekkeriHerøy, Møre og Romsdal46 000

Dato 05.03.2019 12:09 endret 27.03.2019 14:02

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153