Avgjørelser i klagesaker

Skudeneshavn kulturmiljø. Klage på Rogaland fylkeskommunes avvisning av klage etter forvaltningsloven §34. Manglende rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28.

Vår referanse 22/01270

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Rogaland fylkeskommunes avvisning av klage på innvilget dispensasjon for tiltak på torget i Skudeneshavn. Fylkeskommunen avviste klagen på grunnlag av at naboer ikke har rettslig klageinteresse, noe som er et vilkår for å kunne klage.

Riksantikvaren slutter seg til fylkeskommunens vurdering, og uttaler at naboer og næringsdrivende i Skudeneshavn ikke har en nærmere tilknytning til saken enn folk flest. Klagen ble ikke tatt til følge.