Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på avslag på dispensasjon til tilpasset terrasserekkverk. Kulturminneloven § 20

Vår referanse 22/02929

Publisert: 14. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på vilkår for dispensasjon til tilbakeføring av terrasserekkverk. Fylkeskommunen stilte vilkår om at eksisterende topprekke i metall måtte byttes ut med topprekke i tre, fordi metall er et fremmed materiale i kulturmiljøet.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at metall normalt ikke skal aksepteres, men mente skjønnsutøvelsen var for streng i dette tilfellet. Riksantikvaren la vekt på at det er flere boliger med rekkverk i metall i det aktuelle området, og at det eksisterende rekkverket ville være lite synlig i kulturmiljøet. Klagen ble tatt til følge.