Nyheter

Søk om tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

I 2021 skal Riksantikvaren fordele 59,3 millioner kroner i tilskudd til kulturhistoriske viktige kirkebygg. Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Publisert: 9. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

St. Petri kirke på Gran
St. Petri kirke på Gran. Kirken er fra 1200-tallet og er også kjent som Tingelstad gamle kirke. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

Tilskudd i denne utlysningen gjelder utskifting av elektriske anlegg for kirkebygg som er fra 1850 eller eldre. Eiere av middelalderkirker i stein kan søke om tilskudd til både istandsetting av kirkenes klimaskall, til forprosjekt for utbedring av murverk og til forprosjekt for slokkeanlegg.

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene. Ved denne utlysningen av tilskudd, som er den femte i rekken, har Riksantikvaren i samråd med BFD, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet valgt å prioritere følgende kirker:

  • kirkebygg som er eldre enn 1850
  • middelalderkirker i stein

Klimaskallsikring og forprosjektering

Eiere av middelalderkirker i stein kan søke om:

  1. istandsetting av kirkenes klimaskall. Tilskudd inntil 1.000.000 kr.
  2. forprosjekt for utbedring av murverk. Tilskudd inntil 300.000 kr.
  3. forprosjekt for slokkeanlegg. Tilskudd Inntil 300.000 kr.

Levering av søknad

Søknaden fylles ut og leveres inn i Kirkebyggdatabasen innen fredag 21. mai 2021.

Skjemaene ligger under «Registrering». Merk at skjemaene er tilgjengelige for alle bygninger, uavhengig av om kirken er blant dem som er valgt ut til å søke eller ikke.

Har du spørsmål om søknaden?

Spørsmål om søknad knyttet til klimaskalltiltak og forprosjektering rettes til Riksantikvaren v/ Terje de Groot: terje.degroot@ra.no.

Utlysningsteksten kan lastes ned og leses nedenfor. Vi oppfordrer dere til å lese teksten nøye.

Utlysningsteksten for tilskudd til klimaskall og forprosjektering

Utskifting av elektriske anlegg

Eiere av kirkebygg eldre enn 1850 kan søke om utskifting av elektrisk anlegg.

Tilskudd inntil 300.000 kr.

Utlysningsteksten kan lastes ned og leses nedenfor. Vi oppfordrer dere til å lese teksten nøye.

Levering av søknad

Søknaden fylles ut og leveres inn i Kirkebyggdatabasen innen fredag 21. mai 2021.

Skjemaene ligger under «Registrering». Merk at skjemaene er tilgjengelige for alle bygninger, uavhengig av om kirken er blant dem som er valgt ut til å søke eller ikke.

Har du spørsmål om søknaden?

Spørsmål om søknad knyttet til tiltak på elektriske anlegg rettes til Riksantikvaren v/ Ina Halvorsen: ina.halvorsen@ra.no

Utlysningsteksten for tilskudd til utskiftning av elektriske anlegg

Her søker du 

kirkebyggdatabasen.no