Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Start med en brannsikringsplan

Det er viktig å ha et gjennomtenkt forhold til brannsikring. Start med å kartlegge brannårsaker og rette tiltak for å unngå at en brann oppstår, sette dette opp i en brannsikringsplan.

Kartlegging av brannårsaker

Arbeidet bør begynne med å kartlegge mulige brannårsaker. Det er viktig å se på hele bygningen og hvordan den brukes.

Eksempler på vanlige brannårsaker:

 • feil på elektriske anlegg (jordfeil, serielysbue, krypstrøm, termostatsvikt etc.)
 • feil bruk av elektrisk utstyr (tørrkoking, tildekking av elektriske ovner, uforsiktig bruk av elektriske apparater som for eksempel kaffetraktere)
 • åpen ild og aske (for eksempel røyking, levende lys, aske, fyrverkeri)
 • feil på piper og ildsteder (en vanlig brannårsak i gamle bygninger)
 • påsatte branner (mange branner i gamle bygninger skyldes påtenning)
 • påsatt branner i søppelkasser (brannen i søppelkasser kan smitte over i bygningen)
 • brannsmitte fra andre bygninger( bevisstgjøring av vegetasjon nær huset)
 • lynnedslag (en vanlig brannårsak i gamle kirker)
 • selvantennelse (for eksempel i filler innsatt med olje)

Aktive og passive brannsikringstiltak

Selv med gode rutiner er det ikke mulig å forhindre alle branner. Det kan derfor være nødvendig med tiltak som forhindrer at branner utvikler seg og sprer seg. Aktuelle tiltak nedfelles i planen for å forebygge brann eller for å forhindre spredningen av en brann ved aktive og passive brannsikringstiltak.

Det bør velges så enkle tiltak som mulig. Kompliserte tekniske anlegg er dyre å vedlikeholde, sårbare for svikt og krever spesialkompetanse.

Spredning av brann kan enten forhindres ved passive tiltak (bygningstiltak), som for eksempel:

 • brannvegger
 • branndører
 • tetting under kledning
 • branntetting av rørgjennomføringer
 • brannsikre lufteventiler

eller aktive tiltak (tekniske tiltak), som for eksempel:

 • brannvarslingsanlegg
 • slokkeutstyr
 • automatiske slokkeanlegg

Brannteknisk rådgiver

Før en setter i gang med omfattende tiltak kan det være fornuftig å engasjere en brannteknisk rådgiver med erfaring med verneverdige bygninger. Brannteknisk rådgiver skal foreta en uavhengig vurdering og komme fram til tiltak som gir best mulig sikring med minst mulig skader.

Kontinuerlig brannsikring

Det er viktig at brannsikringsplanen til enhver tid er aktuell og oppdatert. Brannsikringsarbeidet bør være en kontinuerlig prosess der en hele tiden har fokus på risikoen for brann. En annen viktig faktor er at planen er godt kjent og alle vet hva som skal gjøres om ulykken er til stede.

Ved midlertidige eller permanente endringer i bygningen kan det være nødvendig med en justering av brannsikringstiltakene. Det kan for eksempel være nødvendig å montere midlertidige alarm- og slokkeanlegg dersom de permanente anleggene tas ned under bygningsarbeider.

Alle sikringstiltak må kontrolleres jevnlig og om nødvendig vedlikeholdes.  Anleggene kreves en jevnlig egenkontroll og en ekstern kontroll jevnlig.

Brannsikrings-strategi

Last ned informasjonsark her

Publisert: 26. februar 2021