Klima

Tilpasning til endra klima

Klimaet utsetter kulturminnene for store påkjenninger. Her skal vi se på noen konkrete eksempler på hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for kulturminnene.

Risikovurdering og planlegging av tiltak
I prosjektet Adapt Northern Heritage – Tilpass Kulturarven i Nord, jobber vi med å utvikle veiledning for å gjøre det enklere å vurdere hvilke klimarelaterte farer vi står overfor. Her ser vi på hvilke risikoer dette fører til, og aller viktigst; hvordan sikre kulturminnene. Veiledningene kommer til å foreligge i juni. Prosjektets hjemmesider finner du her, følg gjerne også den digitale avslutningskonferansen i begynnelsen av mai. Konferansen er gratis og åpen for alle, meld deg på her.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 14. april 2020