Nyheter

Tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre.

Publisert: 2. november 2020 | Endret: 29. januar 2024

Trondenes kirke
Trondenes kirke Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren

Stortinget har i 2020 gitt en ekstrabevilgning på 52 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Dette er blant tiltakspakkene regjeringen har innført i forbindelse med kronakrisen.

Departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre.

Klimaskallsikring

Ved denne tildeling av tilskudd til klimaskall har Riksantikvaren i samråd med BFD, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet valgt å prioritere følgende kirker:
• Middelalderkirker i stein
• Kirker oppført i perioden 1700-1850

Levering av søknad

Søknaden fylles ut og leveres inn i kirkebyggdatabasen.no innen mandag 21. desember 2020.

Skjemaene ligger under «Registrering». Merk at skjemaene er tilgjengelig på alle bygninger, uavhengig om kirken er blant de som er valgt ut til å søke eller ikke.

Har du spørsmål om søknaden?

Spørsmål om søknad knyttet til klimaskalltiltak rettes til Riksantikvaren v/ Terje de Groot: terje.degroot@ra.no.

Utlysningsteksten for klimaskall-tilskudd

Utskifting av elektriske anlegg

Ved denne tildeling av tilskudd til utskiftning av elektriske anlegg har Riksantikvaren i samråd med BFD, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og KR (Kirkerådet) bestemt at alle automatisk fredete og automatisk listeførte kirker kan søke, dvs. alle kirker som er oppført til og med året 1850.

Levering av søknad

Søknaden fylles ut og leveres inn i kirkebyggdatabasen.no innen mandag 21. desember 2020.

Skjemaene ligger under «Registrering». Merk at skjemaene er tilgjengelig på alle bygninger, uavhengig om kirken er blant de som er valgt ut til å søke eller ikke.

Har du spørsmål om søknaden?

Spørsmål om søknad knyttet til tiltak på elektriske anlegg rettes til Riksantikvaren v/ Ina Halvorsen: ina.halvorsen@ra.no

Utlysningsteksten for tilskudd til utskiftning av elektriske anlegg

Her søker du 

kirkebyggdatabasen.no

Webinar

Torsdag 5. november kl. 12.30 vil KA arrangere et webinar med anledning til å stille spørsmål om tilskuddsmidlene.

Her kan du melde deg på til webinaret