Fagområder KF2020

Tilskuddsbehandling

Fra høsten 2020 overtar fylkeskommunene/Sametinget behandlingen av søknader innen ordningene for tre tilskuddsposter fra Riksantikvaren. Behandlingen av søknader gjelder tilskuddsåret 2021. Se vår nettside om tilskudd for å få hele oversikten

Disse tilskuddspostene overføres:

  • tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (post  72 i statsbudsjettet)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73 i statsbudsjettet)
  • tilskudd til fartøyvern (post 74 i statsbudsjettet)

Da blir ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer ordningen allerede når det gjelder tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (post 71).

To tilskuddsordninger i Digisak
Digisak åpner 1. oktober 2020 for søkere i alle fylker. Da er to tilskuddsordninger klare for digital saksbehandling. Det gjelder:
– tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (post 71 i statsbudsjettet). Denne ordningen behandles hos regionalforvaltningen også i dag. Nå blir den tilgjengelig i Digisak.
– tilskudd til fartøyvern (post 74 i statsbudsjettet)

Søknadskjema til andre ordninger
Når det gjelder tilskuddsordningene for post 72 og 73 har Riksantikvaren gjort søknadsskjemaer tilgjengelige. Se nederst til høyre på denne siden.

Publisert: 9. september 2020 | Endret: 12. januar 2021