Eksempelsamling

Tinden handelstad

–  Ein typisk nord-norsk handelstad. Tinden Handelstad er å finne på Tindsøya i øksnes kommune, i Vesterålen. Øya er utan vegforbinding og det langt til andre bygningar på øya. Handelstaden ligg aleine, og samla på strandflata under den imponerande tinden på øya, i relativt stor avstand få annan busetnad.

Fiskebrygga eldre fotokort frå Riksantikvaren sine arkiv. Fiskebrygga November 2019. Foto: Trond A. Isaksen

Bilete frå handelstaden idag

Trond A. Isaksen har fotografert bileta som viser i Bildekarusellen

Her er lagt inn ei bestilling på roterande tekst med bileta, slik at ein kan leggje inn pedagogiske tekstar til bilete. For eks. tekstar som føl bileta og fortel om restaureringsteknikk, materialbruk, innblikk i prosess ved istansetjing og liknande.

Tinden handelstad med utsnitt mot fiskebrygga:
Foto: Trond A. Isaksen
Dokumentasjonssenter og kafé ferdig i 2019. Foto: Trond A. Isaksen
Dokumentasjonssenter og kafé ferdig i 2019:
Foto: Trond A. Isaksen
Dokumetasjonssenter og kafe interiør:
Foto: Trond A. Isaksen
Butikk i eldre drakt, er og finne i bygninga ved sidan av dokumentasjonssenteret og kaféen:
Foto: Trond A. Isaksen
To rorbuer ved anlegget. Den til høgre har også vorte istandsett ved prosjektet til Stiftinga Tinden Handelstad:
Foto: Trond A. Isaksen
Rorbu som er del av Handelstaden i tinden:
Foto: Trond A. Isaksen

Dokumentasjonssenter og Kafé

Dokumentasjonssenteret var det siste ved handelstaden som vart sett i stand (2019), med midlar frå posten “freda hus i privat eige”. Staden og anlegget si historie er presentert på dei to lang-veggane i det som tidlegare var salteriet. Tidsspennet i historia er frå 1500-tallet og fram til i dag. Tekstar er leverte av historikar Johan Borgos, Reidar Bertelsen emeritus i arkeologi ved UIT og Stiftelsen Tinden handelssted.

Stiftinga har tidlegare i istandsettingsprosjektet innreidd kafeen med plassbygd serveringsdisk, og sitjegrupper med bord og krakkar frå eldre kopiar ved anlegget.

Stiftinga har også sett inn ei glassdør ved inngangsparti og ved rømningsveg.

Bilete viser korleis det såg ut i salteriet under istandsetting til dokumentasjonsenter og kafé. Foto: Torgeir Thorsen Dokumentasjonssenter og kafé ferdig i 2019. Foto: Trond A. Isaksen

Publisert: 18. november 2019 | Endret: 4. desember 2019