Nyheter

Utstilling om europeisk kultursamarbeid åpner i dag

Onsdag 9. mars åpner fotoutstillingen «Mennesker og muligheter» på Kulturhuset i Oslo. Utstillingen viser bilder fra ulike kulturprosjekter som har blitt støttet av EØS-midler.

Publisert: 2. mars 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bildekollasj: Mennesker Og Muligheter.
Mennesker Og Muligheter

Mange norske organisasjoner er med på europeiske samarbeidsprosjekter finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Riksantikvaren er norsk kontaktpunkt og programpartner for kulturarvsprogrammene i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Romania. Kulturrådet har hatt en tilsvarende rolle innenfor EØS-midlenes kulturutvekslingsprogrammer.

Kulturarvsprosjektene handler om tema som verdiskaping, forvaltning, håndverksopplæring, konservering og restaurering, og samarbeid om formidling og utstillinger. Norske prosjektdeltagere er statlige institusjoner, kommuner, fylkeskommuner, museer, foreninger, (frivillige) organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. I noen land er også private aktører med som partnere.

Fotoutstillingen Mennesker og muligheter er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Kulturrådet, og viser frem et utvalg av europeiske samarbeidsprosjekter hvor norsk kulturarvs- og kultursektor er involvert. Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Fra håndverk til digitalisering

Utstillingen viser noen av prosjektene med norske partnere, og temaene spenner fra bevaring av håndverkstradisjoner til digitalisering. Museumssenteret i Hordaland, Sam Eyde videregående skole i Arendal, Jazzmontør og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er noen av de norske partnerne som er med i utstillingen.

Utstillingen kan ses på Kulturhuset i Oslo fra 29. februar til 14. mars. Fra 15. mars til 15. mai er utstillingen i Kunstpassasjen på Jernbanetorget i Oslo. Senere vil utstillingen sendes rundt til bibliotek i Norge.

02.03.2016 18:23 endret 09.03.2016 10:05

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Midlene bidrar også til å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom prosjektsamarbeid.

Les mer om Riksantikvarens arbeid med EØS-midlene

På Europaportalen kan du følge med på nyheter om EØS-midlene og hvordan norske prosjektpartnere deltar i prosjektene.