Rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19

I denne veilederen som er utviklet av KA og Riksantikvaren gis det råd for rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredete og listeførte).

Revidert 16.06.2020

1Innledning

SARS-CoV-2 kan smitte gjennom indirekte kontaktsmitte og viruset kan overleve på overflater fra timer og opp til dager avhengig av type overflate, temperatur og andre faktorer. Derfor er det nødvendig med forsterket renhold på overflater som er utsatt for smitte. Dette gjelder også i kirker som er i bruk til kirkelige handlinger, aktiviteter og omvisninger.

Denne veilederen er laget av Riksantikvaren og KA med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets råd om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten (oppdatert 19.05.2020). Formålet med veilederen er å gi kirkeforvalterne og ansatte i lokalkirken råd om hvordan smittevern kan ivaretas i kirkene uten at kirkeinventar skades av feil renhold. Veilederen er ikke en generell smittevernveileder, men et supplement til slike. Vi oppfordrer forøvrig til å følge føringer fra nasjonale og lokale helsemyndigheter for bruk av kirken.

Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredede og listeførte). Målgruppen er kirkeforvaltere og dem som har ansvar for renhold i kirkene. Rådene fra myndighetene oppdateres stadig, og denne veilederen kan endre seg. Følg også med på oppdatert informasjon fra KA og Folkehelseinstituttet.

2Alminnelig renhold er nok

Alminnelig rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler er tilstrekkelig for å fjerne SARS-CoV-2, og Folkehelseinstituttet har nå åpnet for at sektorer utenfor helsesektoren ikke trenger å bruke desinfiseringsmidler i forbindelse med smittevern. Det er gode nyheter for kirker med sårbare overflater som ikke tåler slike midler og for renholdernes helse, miljø og sikkerhet. Nyere kirker som har umalte overflater av tre, mur eller betong vil tåle slike midler bedre enn gamle kirker.

Utsatte overflater og gjenstander som blir berørt hyppig må rengjøres mellom hver gang kirken er i bruk. Riksantikvaren og KA er bekymret for skader og slitasje som følge av hyppigere rengjøring. Vi vil derfor oppfordre til å begrense bruken av de mest verdifulle kirkerommene. Dette omfatter fredede og listeførte kirker som har dekorerte benker og benkevanger, og kirker med dekorerte vegger.

Se våre konkrete råd nedenfor.

3Karantene som alternativ til rengjøring.

Berøringsflater i rom med mindre enn 24 timer mellom hver gangs bruk, må rengjøres/desinfiseres. Dersom det går 24 timer mellom hver gang rommet brukes, er dette lang nok karantenetid for å unngå smitte, og rengjøring er ikke nødvendig. Dette er det beste for å unngå skader og slitasje på interiør og inventar kirkerommet. Det er forbudt å vaske dekorerte vegger, himlinger og inventar i vernede kirker, da mange overflater ikke tåler vann og/eller vanlige rengjøringsmidler.

5Råd for rengjøring

  • Malte, udekorerte overflater kan rengjøres med ordinære rengjøringsmidler. Bruk Zalo i rent vann i angitt mengde på flasken.
  • Rom, inventar og gjenstander som ikke tåler vanlig rengjøring, kan settes i «karantene» i 24 timer etter bruk.
  • Desinfisering kan brukes på berøringsflater som tåler dette (toaletter, tastatur, dørhåndtak, dørblad og nye og umalte bygningsdeler). Bruk kommersielle midler, 70 % alkohol eller 4% klorin (se Folkehelseinstituttet beskrivelse av utblanding og bruk). Merk at synlig skitne overflater må rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg.
  • Ikke bruk klorin på metall og stein.
  • Etter rengjøring av bemalte flater tørkes det over med en lett fuktet klut med bare rent vann.
  • Bruk så lite vann som mulig og bruk en ren side av kluten for hvert nye objekt. Kast eller vask kluten på 60 grader etter bruk. For å unngå spredning av viruset anbefales dynkeflaske i stedet for å skylle kluten i bøtte.
  • Tekstiler som antemensaler, alterduker, veggtepper, messehagler og annet skal ikke vaskes, men settes i karantene ved behov.
  • Salmebøker og bibler bør ikke være tilgjengelig for bruk. Papir er vanskelig å rengjøre og kan spre smitte.

Ut over disse rådene vil vi oppfordre til å følge Folkehelseinstituttets råd om å rengjøre toaletter og vaskeservanter, kjøkkenbenker, håndtak, tastaturer, telefoner og andre gjenstander som hyppig berøres ofte. Kommersielle desinfiseringsmidler kan brukes her.

6Spørsmål eller ytterligere rådføring?

Ta gjerne kontakt med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige ansatte) eller Riksantikvaren for ytterligere spørsmål eller råd.

KA: hanne.kempton@ka.no / +47 928 31 416

Riksantikvaren : kjersti.ellewsen@ra.no  / +47 982 28 712