Bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19

I denne veilederen som er utviklet av KA og Riksantikvaren gis det råd for bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredete og listeførte).

1Innledning

Kirkerådet ber alle menigheter i Den norske kirke avlyse planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars. Det kan avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter (kommunelegen).

Mange vil benytte denne perioden til rengjøring av kirkerom og inventar, men kirkerommene har mye verdifullt inventar som ikke tåler de rengjøringsmidlene som vi ofte bruker til desinfisering. Klorin og sprit kan ødelegge inventar, utstyr og dekorerte overflater.  KA og Riksantikvaren har derfor laget følgende råd for rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredete og listeførte).

Dersom noen kirkerom skal være i bruk som «åpen kirke», må det etableres et forsvarlig vakthold med bakgrunn i bygningens og inventarets kulturhistoriske verdi.

For å redusere smittefare må en «åpen kirke» tåle hyppig rengjøring med desinfiserende midler. Nyere kirker som har umalte overflater av tre, mur eller betong vil tåle dette bedre enn gamle kirker. Vi vil oppfordre til å begrense bruken av de mest verdifulle kirkerommene som ikke vil være mulige å rengjøre på en forsvarlig måte. Dette omfatter fredete og listeførte kirker som har dekorerte benker og benkevanger, og kirker med dekorerte vegger.

2Generelle råd for rengjøring

  • Malte, ikke-dekorerte overflater i kirkerommet, som for eksempel dører, benkerygger og benkevanger kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel, for eksempel Zalo, på en lett fuktet klut. Ikke bruk mikrofiberkluter som riper, men heller en finmasket bomullsklut.
  • Ikke benytt anledningen til å vaske ned hele kirkerommet dersom det er snakk om en vernet kirke eller det er dekorerte overflater og gammelt inventar i kirka
  • Det er forbudt å vaske dekorerte vegger, himlinger og inventar i vernede kirker. Mange overflater tåler ikke vann og/eller vanlige rengjøringsmidler. Tekstiler som antemensaler, alterduker, veggtepper, messehagler og annet skal ikke vaskes.
  • Salmebøker og bibler som er plastinnbundet kan rengjøres, men lærinnbundne bøker tåler fuktighet dårlig.
  • Gjenstander som ikke tåler desinfisering, kan legges i «karantene» inntil viruset dør dersom man mistenker smitte

Ut over disse rådene vil vi oppfordre til å følge Folkehelseinstituttets råd om å rengjøre toaletter og vaskeservanter, kjøkkenbenker, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres ofte. Vanlige rengjøringsmidler kan brukes her. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende.

3Spørsmål eller ytterligere rådføring?

Ta kontakt med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige ansatte) eller Riksantikvaren for ytterligere spørsmål eller råd.

KA: hanne.kempton@ka.no eller randi.letmolie@ka.no

Riksantikvaren : kjersti.ellewsen@ra.no