Kommunalt verneverdige kulturminner i Askeladden

Det er lagt til rette for at kommunene skal bruke den nasjonale databasen Askeladden til de kulturminnene de har prioritert i sine kulturminneplaner. Her følger en bruksanvisning for hva som skal legges inn, hvem som kan gjøre dette og hvordan det gjøres.

Current View