Post 73 istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537.

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Målet med tilskudd til profane middelalderbygninger, er å få bygningene opp på normalt vedlikeholdsnivå samtidig som bygningenes kildeverdi blir bevart. Dette er noen av verdens eldste trebygninger og material-autentisitet vektlegges særlig sterkt. Det er av stor betydning at den immaterielle kulturarven i det tradisjonelle bygningshåndverket blir ivaretatt og styrket. Arbeidene på middelalderbygningene bør gjennomføres på en slik måte at håndverkerkompetanse kan utvikles.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

  • Antallet fredete bygninger i privat eie fra før 1537 som har forbedret tilstandsgrad
  • Antallet fredete bygninger i privat eie fra før 1537 som har opprettholdt tilstandsgrad

3Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Private eiere av fredete bygninger fra før 1537 kan motta tilskudd fra posten. Også andre eiere av fredete bygninger fra før 1537 kan i særlige tilfeller motta tilskudd.

Regionalforvaltningen fordeler midlene etter søknad om tilskudd til:

  • istandsetting og tyngre vedlikehold som bidrar til å ivareta normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  • tiltak som bidrar til or dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning på middelalderbygninger