Post 73 Kunst og inventar i kirker

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til konservering av kunst og inventar i kirker

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Hver kirke har ofte en blanding av inventar og kunst som både er unik for den enkelte kirken, men som også avspeiler stilhistoriske utviklingen utenfor landets grenser. Gjenstandene ble laget eller gitt til kirken det står i, eller også til en tidligere kirke. Norge har bevart mye kirkekunst fra middelalderen sammenlignet med andre europeiske land, og har med det et særskilt internasjonale ansvar for god ivaretakelse av kirkekunsten.

Kirkekunst omfatter i denne sammenheng inventar, kunst og dekor. Det er en målsetting at all kirkekunst skal ha tilstandsgrad 0 eller 1.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

  • Kirkekunst som har fått forbedret tilstandsgrad.
  • Kirkekunst som har opprettholdt tilstandsgrad.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Eiere og forvaltere av kirker kan motta tilskudd fra posten. Det er ikke et krav at kirken er fredet eller listeført. Riksantikvaren fordeler tilskuddene.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Ved fordeling av tilskudd skal Riksantikvaren foreta en prioritering av tilskudd basert seg på kunstens verdi, alder og tilstand. Det skal kun gis tilskudd til prosjekter der fagutdannede konservatorer har fått oppdraget. Riksantikvaren skal foreta denne vurderingen på grunnlag av metodebeskrivelser innsendt sammen med søknader.

Tilskuddet kan dekke hele kostanden med prosjektet, inkludert kostnader til konservator, reise og opphold, transport samt materialbruk.

Følgende poster dekkes ikke med tilskudd fra posten:

  • Stillas eller annen tilrettelegging i kirken
  • Oppmaling av arkitekturelementer
  • retusjering av dekor der en dekorasjonsmaler kan utføre prosjektet
  • utskiftning av deler.