Post 73 Vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Målet med tilskuddsordningen er å opprettholde tilstanden til de 28 stavkirkene i landet som ble ferdig restaurert i 2015, gjennom løpende vedlikehold; og å legge til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

  • Antall stavkirker med tilstandsgrad 1

3Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av stavkirker kan motta tilskudd.

Tilskudd skal gå til tiltak knyttet vedlikehold av stavkirkene, som f.eks. tjæring.  Også tiltak som legger til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning på stavkirkene kan motta tilskudd.