Budsjettering av arkeologiske utgravinger

Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede arkeologiske kulturminner og skipsfunn, jf. kulturminneloven §8, §14 og §10.

Retningslinjer for budsjettering og regnskap. Last ned budsjettmaler under.

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger under vann, justert 06. juni 2019

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger på land, justert 06. juni 2019

Current View