Veiledning til bruk av registreringsskjema og dokumentasjonsmal

Riksantikvaren ønsker å samle inn informasjon om kommunenes utvalg av verneverdige og vernede kulturminner. Informasjonen som samles inn om verneverdige og vernede kulturminner skal lagres i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden». For å kunne motta denne informasjon må datainnsamlingen følge registreringsskjemaet og dokumentasjonsmalen som er utarbeidet av Riksantikvaren.

Current View