Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) skal bli til en landsdekkende oversikt over nasjonalt viktige landskap. Denne veilederen skal gi informasjon til kommunene om hva KULA-registeret er og hvordan landskapene...

Tre veier til målet – kulturminneplan

Kulturminneplan – tre veier til målet Noe av det første kommunen må gjøre når den skal lage en kulturminneplan, er å ta stilling til hva slags type plan den vil lage, Kulturminneplanen må være en...

Utarbeidelse av en kulturminneplan

Utarbeidelse av en kulturminneplan Veilederen tar for seg alle trinn i planprosessen – fra oppstarten med planstrategiarbeidet, utarbeidelse av planprogram, avgrensning av planarbeidet, medvirkning i planprosessen og råd om utarbeidelse av selve planen. Målgruppen er...

NB!-registeret

NB!-registeret Inneholder veiledning for saksbehandling i forbindelse med planlegging i eller ved NB!-områder, samt hvilke faglige kriterier som legges til grunn i utvelgelse og avgrensing av NB!-områder. Dette er kriterier, som sammen med anbefalinger i...

Energi og konsesjon

Kulturminneforvaltningens roller og ansvar i konsesjonssaker innenfor energifeltet Denne veilederen tar for seg utvalgte tema knyttet til roller, ansvar og rutiner for kulturminneforvaltningens behandling av konsesjonssaker.