Byggesaker

Byggesak­veileder Denne veilederen dreier seg om hvordan bestemmelsene i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven kan brukes for å ta vare på bygninger og kulturminner på en best mulig måte.