Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein

Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein Å undersøke murverk for vedlikeholdsvennlig istandsetting. Denne veilederen er tilrettelagt for kirkeverger og andre som har ansvar for forvaltning og istandsetting av middelalderkirker i stein. Her finner du...

Utskifting av elektrisk anlegg og rørovner i listeførte kirker

Utskifting av elektrisk anlegg og rørovner i listeførte kirker Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling i listeførte kirker - nr 5 Denne veilederen er beregnet på saksbehandlere ved bispedømmekontorene, og bør benyttes: Av biskopens saksbehandler -...

Kirkeklokker

Kirkeklokker En innføring i funksjoner, historie, bruk, ettersyn og bevaring.

Orglers klanglige og tekniske funksjon

Orglers klanglige og tekniske funksjon under varierende inneklimatiske forhold Oppsummering av erfaringer og resultater fra oppfølgingen av fem orgler i Trondheimsregionen

Rengjøring av kirkerom i forbindelse med Covid-19

Rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19 I denne veilederen som er utviklet av KA og Riksantikvaren gis det råd for rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom,...