Lystenningssted i kirkerommet

Lystenningssted i kirkerommet Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling,- nr 2. Denne veilederen gjelder for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi. De skal behandles med like stor respekt som fredete...

Lyd og bilde i kirkerommet

Lyd og bilde i kirkerommet Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling, - nr. 1. Denne veilederen gjelder for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi. De skal behandles med like stor...

Varmestyrings­anlegg i kirken

Varmestyringsanlegg i kirken Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling. - nr 4. Denne veilederen gjelder for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi. De skal behandles med like stor respekt som...

Forvaltning av middelalderske kirkesteder

Forvaltning av middelalderske kirkesteder Dette er en veileder til forvaltning av middelalderske kirkesteder som automatisk fredete arkeologiske kulturminner, i tråd med bestemmelser i kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Denne veilederen skal danne et grunnlag for...