Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringssvar til EU – direktiver under renoveringsbølgen/ EU green deal

Riksantikvaren gir innspill til høringer som gjelder lovendringer både i Norge og EU. Under programmet den grønne given og renoveringsbølgen, vil det komme mange høringer relevant for kulturmiljøfeltet. Et direktiv som gjelder bruk av fornybar energi er nå ute på høring, dette har Riksantikvaren gitt sitt innspill til.

 

 

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 7. desember 2022

Riksantikvaren gir innspill til høringer som gjelder lovendringer både i Norge og EU. Under programmet EU Green Deal (den grønne given) og renoveringsbølgen, vil det komme mange høringer relevant for kulturmiljøfeltet.

Her følger en oversikt over høringssvar så langt:

Høringsvar : Direktiv for fornybar energi 

Høringsvar: Direktiv for bygningers energiytelse

Fakta

Riksantikvaren følger med på regelverksutvikling i EU gjennom et europeisk nettverk av jurister i EHLF ( nettsted) og gjennom å søke samarbeid med andre etater i Norge. Regelverk fra EU som kommer inn i lovgivning i Norge, kan påvirke kulturminner utilsiktet negativt. Da søker vi i nettverk for å samarbeid å sikre gode unntak fra lovgivning for kulturminnehensyn.