Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Riksantikvaren. Du finner også informasjon om hvordan du sender fakturaer til oss, og om hvordan vi behandler personopplysninger.

Tegning av vindusvegg med panel, tapet og vinduer
Fra arkivet Tegning fra 1927 som viser vindusvegg med panel, tapet og vinduer. Kaptein Jørgensens hus, Vestre Sandøya, Dypvåg. Foto: Riksantikvarens tegningsarkiv

Hvem skal jeg kontakte?

Kulturminneforvaltningen består av flere instanser. Her kommer en oversikt over vanlige spørsmål vi får, og hvem som kan svare deg.

Jeg eier en fredet bygning. Hva har jeg lov til å gjøre?
Ta kontakt med fylkeskommunen, de kan hjelpe deg videre.

Jeg eier en bygning som er verneverdig, men ikke fredet. Hva har jeg lov til å gjøre?
Ta kontakt med kommunen, de kan hjelpe deg videre.

Jeg trenger opplysninger om en bygning. Hvor finner jeg det?
I Kartverkets tjeneste “Se eiendom” kan du finne eiendomsopplysninger:
https://seeiendom.kartverket.no/
Du kan også kontakte kommunen.

Jeg trenger informasjon om et SEFRAK-bygg.
Ta kontakt med teknisk etat i kommunen der bygningen er, eller med byantikvaren i de byene som har dette. For bygninger eldre enn 1850 er det kulturminneansvarlige i fylkeskommunen som skal kontaktes.
I Kartverket sitt eiendomsregister Matrikkelen kan du finne opplysninger om SEFRAK-bygningene, og innsynsløsningen. Se eiendom er åpen for alle.

Fakturainformasjon

Vi ønsker å motta våre fakturaer som EHF. Vårt organisasjonsnummer er: 974 760 819. Det er viktig at fakturaen er merket med bestillerreferansen dere får oppgitt i bestillingen.

Dersom dere ikke kan levere EHF, må dere sende fakturaen til vår fakturaadresse og ikke på e-post. Vi ønsker 30 dager betalingsfrist slik at vi får betalt innen fristen.

Fakturaadresse
Riksantikvaren
DFØ Fakturamottak
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kontakt Riksantikvaren

Besøksadresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)

Postadresse
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Åpningstider:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Sentralbord: +47 22 94 04 00
Biblioteket: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Pressevakt: +47 404 65 153

E-post: postmottak@ra.no

Riksantikvarens svartjeneste
Spørsmål merket * er obligatoriske.

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 13. desember 2019