r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Ny veileder for forenklet kirkesaksbehandling: varmestyringsanlegg

Skriv

Denne veilederen for forenklet saksbehandling gir gode råd om hvordan en sørger for godt inneklima, og hvordan en skal sikre at installering av tekniske elementer ikke skjemmer kirkerommet.

Riksantikvaren arbeider med å effektivisere kirkesaksbehandlingen. Ett av saksfeltene hvor det kommer inn mange søknader, er knyttet til varmestyring i kirkerommet.

Varmestyring er viktig for å unngå skader på kunst og dekor. Samtidig ser vi at installering av tekniske elementer ofte blir skjemmende tillegg i kirkerommet. Derfor er det laget en veileder for forenklet saksbehandling som gir gode råd både om hvordan en sørger for godt inneklima, og hvordan en skal sikre at de tekniske tilleggene ikke tar luven av det historiske kirkerommet.

Kirkebygninger kan ha ulike former for vern:

  • Fredet etter kulturminneloven - tiltak krever tillatelse fra Riksantikvaren
  • Listeført som verneverdig - tiltak krever tillatelse fra biskopen på grunnlag av råd fra Riksantikvaren
  • Kirker uten formelt vern - tiltak krever tillatelse fra biskopen

Denne veilederen gjelder først og fremst for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi.

Last ned veilederen

«Varmestyringsanlegg i kirken - Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling - nr 4» (pdf).

Du finner flere veiledere som omhandler forenklet kirkesaksbehandling på temasiden om kirker.