r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Anbefaler bevaring av Høyblokka og Y-blokka

Skriv

 Riksantikvarens anbefaling er klar: Høyblokka og Y-blokka har høy nasjonal verdi og bør bevares. Ny bruk av Høyblokka og Y-blokka er fullt mulig, og det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare bygningene fremfor å rive og bygge nytt.

 – Vårt klare råd er å bevare bygningene og gi dem en ny bruk, sier riksantikvar Jørn Holme. ─ Høyblokka og Y-blokkas hovedkonstruksjon og kunst er ikke skadet etter terrorangrepet. Det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare Høyblokka og Y-blokka fremfor å rive og bygge nytt.

Les hele utredningen fra Riksantikvaren her (pdf)

Riksantikvarens utredning viser at ny bruk av Høyblokka og Y-blokka er fullt mulig. Det er gjort en grundig gjennomgang av de tekniske forutsetningene, og mulighetene for oppgradering og ny bruk.

Bygningene kan brukes som velfungerende, sikre, representative, arealeffektive og moderne kontorlokaler. Universell tilgjengelighet, god brannsikkerhet og gode rømningsforhold er mulig å oppnå. Det er også fullt mulig å oppnå energieffektivitet som tilsvarer passivhus, noe som tilsvarer målene satt til nybygg i konseptvalgutredningen fra juni i år.

Det er knyttet stor tvil til kostnadsberegningene for nybygg versus bevaring i konseptvalgutredningen, og Riksantikvarens utredning viser for eksempel at kostnadene ved demontering av kunsten vil være vesentlig høyere enn konseptvalgutredningen anslår. Riksantikvaren anbefaler at de samfunnsøkonomiske beregningene gjøres på nytt.

Høy nasjonal verdi

Høyblokka og Y-blokka er de viktigste symbolbygningene for den moderne norske velferdsstaten etter krigen. De er typiske for sin tid, men samtidig unike. Det finnes ikke andre bygninger som kan erstatte dem. Høyblokka er av de beste eksemplene på monumental modernisme i norsk arkitekturhistorie. Kunsten står i en særstilling innen nyere norsk kunst- og arkitekturhistorie. Bygninger og kunst er integrert og kan ikke skilles.

De kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdiene til bygningene er ikke svekket etter terrorangrepet 22. juli 2011. Særlig har Høyblokka fått økt symbolsk betydning og verdi ved at den ble stående etter bombeangrepet. Riksantikvaren anbefaler bevaring av Høyblokka og Y-blokka.

Om Riksantikvarens utredning

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Miljøverndepartementet å lage en egen utredning om Regjeringskvartalets verneverdier. Utredningen bygger på arbeidene som tidligere er gjort med fredning av Regjeringskvartalet.

Det er i tillegg gjort en grundig gjennomgang av de tekniske forutsetningene, og mulighetene for oppgradering og ny bruk. Synspunkter fra relevante fagmiljøer er innhentet. Alle de innhentete vurderingene støtter Riksantikvarens vurdering knyttet til bevaringsverdi.