r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Mo kirkeruin åpnet etter konservering

Mo kirkeruin i Vestre Slidre. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Skriv

Mo kirkeruin i Vestre Slidre gjenåpnes etter konservering og tilrettelegging.

Den vesle kirka på vestsida av Slidrefjorden er kanskje den minste frittstående steinkirka fra middelalderen i Norge. Kirka er antakelig bygd rundt 1215.

Nå har kirkeruinen gjennomgått en omfattende restaurering. Skader på original middelaldermur og restaurert murverk er reparert. Det er gjort grunnarbeider i form av oppretting av konstruksjonen og drenering. Arbeidene har også omfattet arkeologiske undersøkelser. Det er utarbeidet landskapsplan der første byggetrinn nå blir iverksatt. Denne inkluderer nye skilt, bl.a. med QR-kode.

Restaureringen av Mo kirkeruin inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner. Det er brukt ca. 1,8 millioner kroner på restaurering av Mo kirkeruin fra 2006 til 2011. Vestre Slidre kommune har bidratt med betydelig egeninnsats.

Les mer om Mo kirkeruin i faktaark fra Riksantikvaren (pdf)